Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Josef Foyta

 

 

Josef Foyta

† 1850

hostivický katolický farář v letech 1813 až 1814

 

Jan Foyta byl hostivickým farářem od 1. března 1813 do 15. prosince 1814. Odešel do Tachlovic, kde se stal farářem za zemřelého Františka Kratochvíla a kde sám zemřel v roce 1850.

 

Odkazy

 

Přehled hostivických katolických duchovních po roce 1734

 

Prameny

 

Ptáček Josef: Paměti farní osady Hostivické, 1915 (přepis v řadě A Pramenů k hostivické historii)

Melichar F.: Duchovní správa osady Hostivické, Blahověst 25.7.1889

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Josef Foyta

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003