Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Vojtěch Eliáš

 

 

Vojtěch Eliáš

* 2. 3. 1967

Administrátor hostivické římskokatolické farnosti v letech 1992 až 1994 a 1997 až 2000

 

Vojtěch Eliáš se narodil 2. března 1967 v Liberci. Na katolického kněze byl vysvěcen v roce 1991 a byl administrátorem farností v Příbrami a v Dobříši. V roce 1992 přišel do Hostivice. Vzdělání z Katolické teologické fakulty v Praze si v letech 1994 až 1998 doplnil na Universita Pontificia Salesiana v Římě. To byl také důvod, proč přerušil působení v pozici administrátora hostivické farnosti. Podílel se na založení Centra drogové prevence Hostivice, které pokračuje v činnosti až do současnosti, již bez vazby na farnost.

V roce 2000 se stal administrátorem farnosti svaté Ludmily v Praze na Vinohradech. Jeho další působení v církvi včetně vyučování na Katolické teologické fakultě v Praze a funkce biskupského vikáře již nemá vztah k Hostivici.

 

Vojtěch Eliáš představuje kostel sv. Jakuba dětem z hostivické školky v prosinci 1993.

Foto Jindřich Lukášek, převzato z Hostivického měsíčníku č. 1/1994.

 

Působení ve veřejných institucích

 

Římskokatolický farní úřad Hostivice

Administrátor (1992–1994 a 1997–2000)

 

Odkazy

 

Přehled hostivických katolických duchovních po roce 1734

 

Prameny

Přehled pramenů

Heslo na Wikipedii

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Vojtěch Eliáš

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003