Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Josef Ptáček

 

 

Josef Ptáček

hostivický katolický kaplan v letech 1906 až 1914

 

Josef Ptáček byl ustanoven za kaplana hostivické katolické farnosti od 1. září 1906, předtím působil jako kaplan v Nových Benátkách. Působil zde do 31. prosince 1914 a od 1. ledna 1915 se stal kaplanem v Tachlovicích. Jeho zásadní přínos spočívá v publikaci Paměti farní osady Hostivické vydané v roce 1915, v níž zpracoval historii obce i kostela a fary s využitím především farních písemností.

 

Odkazy

 

Přehled hostivických katolických duchovních po roce 1734

 

Prameny

 

SOkA Praha-západ, fond Římskokatolický farní úřad Hostivice, kniha inv. č. 3 (třetí pamětní kniha; přepis v řadě F Pramenů k hostivické historii)

Ptáček Josef: Paměti farní osady Hostivické, 1915 (přepis v řadě A Pramenů k hostivické historii)

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Josef Ptáček

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003