Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Jan Metta

 

 

Jan Vojtěch Metta

Hostivický katolický farář v letech 1753 až 1773

 

Jan Vojtěch Metta přišel do Hostivice jako farář 29. března 1753 (ale poprvé křtil až 27. května 1753, předtím 18. května 1753 křtil Antonín Prokvedl ještě jako místní farář), předtím působil jako kaplan v Lidicích. Po dvou letech, 27. dubna 1755, si vyžádal do Hostivice misii jezuitů, které se zúčastnil i známý Antonín Koniáš. Měl zájem o památky, opsal nápisy na osmi náhrobních kamenech, z nichž se do současnosti dochovaly jen dva nečitelné. V roce 1756 byl vybílen kostel, o dva roky později byl upraven hřbitov a fara dostala nová vrata. Ve farní pamětní knize podrobně popsal vpád pruských vojsk v letech 1757 a 1762 a jejich řádění v Hostivici a okolí. V roce 1773 se stal farářem v Kácově.

 

Působení ve veřejných institucích

 

Římskokatolický farní úřad Hostivice

Farář (1753–1773)

 

Odkazy

 

Přehled hostivických katolických duchovních po roce 1734

 

Prameny

Přehled pramenů

MELICHAR, František (1889): Duchovní správa osady Hostivické. Blahověst 25. 7. 1889

SOA Praha, Sbírka matrik, Hostivice 3 (matrika narozených 1734–1794)

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Jan Metta

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003