Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Antonín Ignác Prokvedl

 

 

Antonín Ignác Prokvedl

Hostivický katolický farář v letech 1740 až 1753

 

Antonín Ignác Prokvedl, který pocházel z Litoměřic, se stal hostivickým farářem asi v prosinci 1740. Od jeho dob má zdejší farnost kaplany. Za Prokvedla to byli v letech 1740–1742 Kryštof Forst, který 10. února 1742 nastoupil na svárovskou faru, v letech 1747–1750 František Platzer a v letech 1750–1753 mistr filozofie a bakalář teologie Jan Juliš, který se v květnu 1753 stal farářem v Klomíně. V době, kdy na faře nebyl kaplan (a někdy i za jeho přítomnosti) poměrně často křtili zdejší narozené háječtí františkáni. Za války o rakouské dědictví byla fara v roce 1743 vydrancována od francouzského vojska. V roce 1753 se Prokvedl stal farářem v Tachlovicích.

 

Působení ve veřejných institucích

 

Římskokatolický farní úřad Hostivice

Farář (1740–1753)

 

Odkazy

 

Přehled hostivických katolických duchovních po roce 1734

 

Prameny

Přehled pramenů

 MELICHAR, František (1889): Duchovní správa osady Hostivické, Blahověst 25. 7. 1889 (chybně uvedeno, že farářem v Klomíně se stal Platzer)

SOA Praha, Sbírka matrik, Hostivice 03 (matrika narozených 1734–1794)

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Antonín Ignác Prokvedl

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003