Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Josef Sirůček

 

 

Josef Sirůček

Čestný občan obce Hostivice a spojených obcí Litovice, Břve a Jeneček

* 27. 7. 1829 – † 12. 11. 1909

Hostivický katolický farář v letech 1888 až 1908

 

image006

 

Josef Sirůček se narodil 27. července 1829 v Hlušticích u Nového Bydžova. Od roku 1854 působil jako katolický farář a do Hostivice přišel z lidické fary 24. května 1888 jako dvanáctý hostivický farář po obnově fary, „radostně jsa od osady vítán, ježto pověst co nejchvalnější jej sem předcházela,“ jak píše Josef Ptáček v Pamětech farní osady Hostivické z roku 1915. O hostivickou faru požádal z toho důvodu, že už se mu nedostávalo sil, v letech 1886 a 1887 se musel léčit v Mariánských Lázních a v Hostivici očekával méně náročnou službu než v Lidicích. Hostivickou faru mu propůjčil císař František Josef I. jako patron zdejšího kostela rozhodnutím z 31. března 1888, kanonicky investován byl 11. května 1888 a 14. června 1888 byl církevně instalován od libockého vikáře a faráře v Ořechu Karla Ottmana. Dne 23. března 1893 udílel v hostivickém kostele biřmování kardinál pražský arcibiskup František de Paula hrabě Schönborn. Dne 16. července 1893 Sirůček světil prapor spolku Hostivít. O měsíc později se podařilo jen náhodou zabránit požáru v kostele. Dne 25. května 1905 vykonal v hostivické farnosti generální vizitaci kardinál pražský arcibiskup Lev Skrbenský z Hříště, Sirůček však byl nemocný a vizitace se nezúčastnil. Předcházely jí opravy v kostele a na faře. Dne 1. listopadu 1908 odešel Sirůček na trvalý odpočinek do Liboce.

Sirůček byl činným ve včelařství, štěpařství a pěstování růží. Byl zakládajícím členem Čtenářsko-podporujícího spolku Hostivít v Hostivici založeného v roce 1889 a hostivického sboru dobrovolných hasičů založeného o rok později.

Zemřel 12. listopadu 1909 v Liboci.

Josef Sirůček byl čestný knížecí arcibiskupský konsistoriální rada a notář, za čtyřicetileté věrné služby obdržel státní medaili a v roce 1906 ho císař František Josef I. vyznamenal zlatým záslužným křížem s korunou.

Čestným občanem spojených obcí Litovice-Břve-Jeneček ho jmenovalo zastupitelstvo dne 31. července 1904 u příležitosti jeho padesátiletého kněžství. Podle záznamu ve školní kronice z listopadu 1908 byl Sirůček také čestným občanem Hostivice, Velkého Jenče a Sobína.

 

Působení ve veřejných institucích

 

Římskokatolický farní úřad Hostivice

Farář (1888–1898)

 

Odkazy

 

Přehled hostivických katolických duchovních po roce 1734

 

Čestní občané města Hostivice

 

Prameny

Přehled pramenů

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Josef Sirůček

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003