image003

 

ČESTNÍ OBČANÉ MĚSTA HOSTIVICE

 

Úvod -> Čestní občané

 

 

Obecní zřízení umožňuje obcím a městům jmenovat své čestné občany. Toto ocenění se používalo v Hostivici ve třech obdobích: na sklonku Rakouska-Uherska, po skončení druhé světové války a v současnosti.

Na přelomu 19. a 20. století bylo jmenování čestným občanem velmi významným oceněním. Čestný občan získával například volební právo ve volbách do obecního zastupitelstva, a to v prvním, nejdůležitějším voličském sboru. V současnosti má udělení čestného občanství spíše symbolický význam, ale nepochybně zůstává oceněním zásluh toho, kdo je tímto označením poctěn.

 

 

PŘEHLED ČESTNÝCH OBČANŮ

podle data udělení čestného občanství

 

image007

František Horešovský (*1841 †1915)

·       rolník z Jenečka, obecní radní za Jeneček v letech 1871 až 1903

·       čestné občanství mu udělilo Obecní zastupitelstvo spojených obcí Litovice-Břve-Jeneček dne 22. února 1903 za činnost v obecní správě nepřetržitou po dobu 32 let

image009

Páter Josef Sirůček (*1829 †1909)

·       hostivický katolický farář v letech 1888 až 1908

·       čestný knížecí arcibiskupský konsistoriální rada a notář, držitel státní medaile a zlatého záslužného kříže s korunou

·       čestné občanství mu udělilo Obecní zastupitelstvo spojených obcí Litovice-Břve-Jeneček dne 31. července 1904 u příležitosti jeho padesátiletého kněžství

·       čestné občanství obcí Hostivice, Velký Jenč a Sobín mu bylo uděleno před rokem 1908

image011

Alexandr Jermilovič Korobejnikov (*1910 †1972)

·       plukovník tankových vojsk I. ukrajinského frontu

·       nositel řady válečných vyznamenání – řády Rudého praporu, Suvorův, za bojové zásluhy, Velké vlastenecké války, Čsl. válečný kříž za dobytí Prahy a jiné

·       čestným občanem jej jmenoval Místní národní výbor Hostivice 27. července 1945 jako ocenění za zásluhy při osvobození naší vlasti

image013

Vladimír Pára (*1918 †1983)

·       za 2. světové války pilot 311. československé bombardovací perutě v britském Královském letectvu (R. A. F.)

·       čestné občanství in memoriam mu udělilo Zastupitelstvo města Hostivice dne 1. června 2006 jako ocenění aktivní účasti v boji za svobodu

image015

Josef Pařez (*1921 †2007)

·       za 2. světové války pilot 311. československé bombardovací perutě v britském Královském letectvu (R. A. F.)

·       čestné občanství mu udělilo Zastupitelstvo města Hostivice dne 1. června 2006 jako ocenění aktivní účasti v boji za svobodu

image017

Rudolf Protiva (*1908 †1949)

·       za 2. světové války pilot 311. československé bombardovací perutě v britském Královském letectvu (R. A. F.)

·       vyznamenán 2× Čs. medailí Za chrabrost, 2× Čs. válečným křížem a mnoha britskými řády

·       čestné občanství in memoriam mu udělilo Zastupitelstvo města Hostivice dne 1. června 2006 jako ocenění aktivní účasti v boji za svobodu

image019

František Radina (*1915 †1968)

·       za 2. světové války pilot 311. československé bombardovací perutě v britském Královském letectvu (R. A. F.)

·       čestné občanství in memoriam mu udělilo Zastupitelstvo města Hostivice dne 1. června 2006 jako ocenění aktivní účasti v boji za svobodu

image021

Václav Študent (*1917 †1942)

·       za 2. světové války pilot 311. československé bombardovací perutě v britském Královském letectvu (R. A. F.)

·       držitel Čs. válečného kříže 1939, Čs. medaile Za chrabrost a mnoha dalších řádů

·       čestné občanství in memoriam mu udělilo Zastupitelstvo města Hostivice dne 1. června 2006 jako ocenění aktivní účasti v boji za svobodu

image023

Václav Švec (*1915 †1986)

·       za 2. světové války radiotelegrafista a palubní střelec 311. československé bombardovací perutě v britském Královském letectvu (R. A. F.)

·       čestné občanství in memoriam mu udělilo Zastupitelstvo města Hostivice dne 1. června 2006 jako ocenění aktivní účasti v boji za svobodu

image025

Peter Koválik (*1921 †2010)

·       za 2. světové války účastník bojů na východní frontě, těžce zraněn na Dukle

·       po válce se usadil v Hostivici a zapojil se zde do veřejného života

·       čestné občanství mu udělilo Zastupitelstvo města Hostivice dne 3. října 2006 jako ocenění aktivního podílu na osvobození naší země a jeho aktivit v Hostivici

 

Čestným občanem Litovic byl zvolen na slavnostní schůzi Místního národního výboru v Litovicích 22. listopadu 1948 Klement Gottwald, dlouholetý předseda Komunistické strany Československa, v letech 1945–1948 předseda vlády a v letech 1948–1953 prezident Československé republiky. Čestné občanství mu odejmulo Zastupitelstvo města Hostivice na zasedání 17. května 2010

 

 

  24PUBLIKACE

 

Ikona PDF Čestní občané města Hostivice

prosinec 2010

26 stran A4, 4 839 kB

 

 

 

Úvod -> Čestní občané

 

image003