Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ SPOLKY

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Orel Hostivice

 

 

Jednota Orla československého v Hostivici

 

Stanovy úředně schváleny 11. února 1921

Změna stanov úředně schválena 28. ledna 1931

Sídlila v hostinci U Českého lva

Zrušena říšským protektorem 23. září 1942, definitivní výmaz rozhodnutím ZNV v Praze 6. června 1946

 

Stanovy

 

Vedení spolku a počet členů

 

Akce pro veřejnost

 

Hostivický Orel kolem roku 1933 v zahradě hostince U Českého lva, v pozadí ulice V Koutě.

Uprostřed sedí Josef Čermák, hostivický kaplan František Samec a Josef Anděl.

 

Historie spolku

 

Orel byl tělocvičnou jednotou s blízkými vztahy k lidové straně a ke katolické církvi. Nejinak tomu bylo i v Hostivici, kde se do činnosti Orla zapojili například kaplani Josef Roháč a František Samec a farář Václav Hájek. K dalším významným osobnostem jednoty patřili Karel Anděl a jeho syn Josef.

Orel měl do značné míry činnost podobnou Sokolu, byl však početně slabší, protože oslovoval jen užší okruh obyvatel.

Zatímco celé orelské hnutí se ustavilo v roce 1909, hostivická jednota vznikla až v roce 1921, po vzniku Československa. Všechny orelské jednoty byly zrušeny rozhodnutím říšského protektora v září 1942, hostivická jednota se již po skončení druhé světové války neobnovila.

 

Fotografie

 

Divadelní představení Tři halíře v roce 1936.

 

Orelští volejbalisté s hostivickým farářem Václavem Hájkem ve 40. letech.

Zleva Josef Anděl, Václav Hájek, …, Václav Brož, Zdeněk Lenoch, krejčí Žáček, Procházka, katecheta …, v dřepu Josef „Albín“ Náprstek ze Sobína a Jiří Dolejš.

Popis dle Dagmar Pavlasové.

 

Prameny

Sbírka autora

Spolkový katastr

Rejstřík divadel

 

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Orel Hostivice

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003