HOSTIVICKÉ PODNIKY A ŽIVNOSTI

 

Úvod -> Podniky a živnosti -> Obchody potravinami a smíšeným zbožím

 

 

Obchody potravinami a smíšeným zbožím

 

Pokud někdo nabízí potraviny nebo smíšené zboží a zároveň speciální zboží, je uveden zde i v obchodech ostatních.

 

1860–1919

 

Jméno

Bydliště

Zboží

Zahájení

Ukončení

Poznámka

Františka Boučková

Litovice čp. 27

výčep pálených lihových nápojů

?

1894

 

Antonín Čermák

Hostivice

lojové škvarky

kolem 1912

 

Anna Dolejšová

Hostivice čp. 48

hokynářství

1910

po 1912

 

Bernard Fischl

Hostivice čp. 60

smíšené zboží

1894

?

poté konzumní spolek

Josef Hlavatý

Hostivice čp. 2

smíšené zboží

1908

po 1912

 

Jan Kocourek

Hostivice čp. 123

smíšené zboží

1896

?

 

Eduard Košerák

Litovice

kramářství

kolem 1912

také lihoviny

Karolína Košeráková

Jeneček čp. 23

kramářství

kolem 1912

Antonín Kokrda

Břve čp. 5

kramářství

1911

1915

také hostinský a trafika

Marie Kokrdová

Břve čp. 5

smíšené zboží

1915

1937

 

Josef Kubera

Hostivice čp. 60

smíšené zboží s prodejem pálených lihových nápojů a vína v uzavřených lahvích

1906

1907

 

Antonín Kubr

Litovice čp. 34

Hostivice čp. 31 (filiálka)

smíšené zboží

před 1884

1907

?

1919

 

František Marják

Hostivice čp. 19

smíšené zboží

1899

?

 

Antonín Mráz

Hostivice čp. 19

smíšené zboží

1909

po 1939

 

Václav Nitka

Hostivice čp. 31

smíšené zboží

1896

1905

 

Anežka Nitková

Hostivice čp. 31

Hostivice čp. 118

smíšené zboží

1905

1907

1907

1918

Josef Pelc

Hostivice čp. 17

prodej vína

asi 1890

1895

kramářství

asi 1890

1897

 

smíšené zboží

1897

1928

také výčep lihovin a trafika

Štěpán Petržilka

Litovice čp. 48 (nádraží)

lahvové pivo a uhlí

kolem 1912

 

Anna Pincová

Litovice čp. 41

smíšené zboží

1909

po 1912

 

Leopold Poláček

Hostivice čp. 104

smíšené zboží

?

po 1931

také trafika

Antonín Pouzhar

Břevnov (hl. závod),
Hostivice (filiálka)

smíšené zboží

kolem 1912

Josef Procházka

Hostivice čp. 118

smíšené zboží

1894

1907

také obchod uhlím

Václav Procházka

Hostivice čp. 121

smíšené zboží

1903

po 1912

také stáčení piva a trafika

František Příhoda

Hostivice čp. 117

hokynářství

1908

po 1912

Františka Ritschlová

Hostivice čp. 26 (24?)

kramářství

?

1895

 

Kateřina Smrčková

Hostivice

výčep pálených lihových nápojů

1904

?

vdovským právem

Marie Součková

Hostivice čp. 33

smíšené zboží

1904

?

 

Josef Stříbrný

Jeneček čp. 33

smíšené zboží

1907

po 1912

Jan Sulan

Hostivice čp. 54

smíšené zboží

1904

1924

také výčep kořalky

Josef Šafr

Břve čp. 21

stáčení piva do lahví

1901

po 1912

Magdalena Šafrová

Litovice

kramářství

?

1899

 

Antonín Škvor

Hostivice

hokynářství

?

1894

 

Josef Štýbr

Hostivice čp. 114

smíšené zboží

1906

1916

také mlynář a pekař

Antonín Tůma

Litovice čp. 48

pečivo a pivo v uzavřených lahvích

1897

?

 

Josef Vlasák

Hostivice čp. 57

smíšené zboží

1897

po 1931

také výčep likérů

Josef Vlček

Hostivice čp. 90

uzeniny

1911

?

také pivo v lahvích

Antonín Závora

Hostivice čp. 33

smíšené zboží

1904

po 1931

 

Václav Zpěváček

Litovice čp. 2

smíšené zboží

1907

?

také řezník

 

1920–1950

 

Jméno

Bydliště

Zboží

Zahájení

Ukončení

Poznámka

Jaroslava Balejová

Jeneček čp. 69

smíšené zboží

kolem 1939

Josef Bohoněk

Hostivice čp. 493

lahvové pivo

1940

1950

vzdal se

Josef Císařovský

provoz: koupaliště Břve

cukrovinky, ovoce, sodovky, limonády, mléko

1935

1936

 

Marie Čemusová

Hostivice

smíšené zboží

kolem 1931

také výroba lihovin

Anna Černá

Hostivice čp. 122

smíšené zboží

1923

asi 1930

poté železniční konzum

Františka Čížková

Litovice čp. 65

potraviny

1936

1936

 

Oldřich Denebír

Litovice čp. 65

ovoce a zelenina (na trzích), ambulantní prodej zboží

1937

1937

 

Josefa Dvořáková

Košíře čp. 154

provoz: koupaliště Břve

potraviny, cukroví, limonády

1934

1934

 

Julie Geishoferová

Hostivice

smíšené zboží

kolem 1939

Anna Hardtová

Hostivice čp. 161

uzenářské zboží (uzeniny Zemka)

1936

1949

předáno – Masna, n. p.

Marie Havlíčková

Litovice čp. 108

lahvové pivo

1930

1939

 

Josef Hlavatý

Hostivice

smíšené zboží

kolem 1931

 

 

František Hlušička

Litovice čp. 65

potraviny s vyloučením pečiva a uzenin

1936

1937

 

František Chvoj

Litovice čp. 241

zelinářství

1934

1939

 

Arnošt Jareš

Hostivice čp. 476

smíšené zboží

1945

1949

národní správa – Bratrství

Josefa Jarešová

Hostivice čp. 476

smíšené zboží

1934

1943

Jaroslav Justa

Hostivice čp. 123

smíšené zboží

1927

1949

předáno – Pramen, n. p.

Marie Kacovská

Břve

cukrovinky, pečivo, lahvové pivo

1937

po 1939

Matěj Kaucký

Litovice

smíšené zboží

kolem 1931

 

Josef Klégr
(Hrdličková)

Hostivice čp. 58

koloniální zboží

1946

1949

uzavřeno

Václav Kokrda

Břve čp. 5

smíšené zboží

1937

po 1939

Marie Kokrdová

Břve čp. 5

smíšené zboží

1915

1937

 

Karolína Košeráková

Jeneček čp. 23

smíšené zboží

kolem 1931

 

Ludmila Kotíková

Hostivice čp. 17

smíšené zboží

1930

1931

 

Marie Kubrová

Hostivice čp. 31

smíšené zboží

1919

po 1939

vdovským právem

Antonín Kuchař

Jeneček

koloniální zboží

 

 

 

Marie Matoušková

Hostivice

mlékárenské výrobky

kolem 1939

Antonín Mráz

Hostivice čp. 19

obchodní dům – potraviny, železářské zboží

1909

po 1939

 

Antonín Mrázek

Jeneček čp. 69

smíšené zboží

kolem 1931

též hostinský

Božena Mrázková

Litovice čp. 65

potraviny

1938

1939

 

Karel Náprstek

Břve čp. 10

rozvážení uzenin

?

1940

 

Jaroslava Náprstková

Břve čp. 10

hokynářství, prodej uzenin a tabáku

1923

1947

zrušeno

Božena Nováková

Litovice čp. 65

smíšené zboží

1937

1938

Marie Nováková

Litovice

smíšené zboží

kolem 1931

 

Otilie Párová

Hostivice čp. 84

smíšené zboží

kolem 1939

Josef Pelc

Hostivice čp. 17

koloniální zboží, barvy, fermeže, laky

1897

1928

 

Bohumil Plocek

Hostivice čp. 19

Jeneček čp. 19

smíšené zboží a pivo v lahvích

1927

1932

1931

1949

 

předáno – Bratrství

J. Plzák

Jeneček

koloniální zboží

kolem 1935

 

Leopold Poláček

Hostivice čp. 104

smíšené zboží

?

po 1931

 

Karel Pospíšil

Litovice čp. 76

smíšené zboží

1939

1939

 

Rudolf Procházka

Litovice čp. 12

hokynářství

1935

?

 

Marie Procházková

Litovice čp. 12

smíšené zboží

1927

kolem 1950

předáno – Bratrství

František Příhoda

Hostivice

smíšené zboží

kolem 1939

 

Anna Ramešová

Hostivice čp. 214

smíšené zboží

kolem 1939

také pekařství

Jan Schmid

Litovice čp. 207

smíšené zboží

1928

1945

 

Antonín Smrčka

Hostivice

smíšené zboží

kolem 1939

Marie Soukupová

Jeneček čp. 39

smíšené zboží

1939

1948

předáno – Bratrství

Marie Steinerová

Litovice čp. 164

zelenina

1935

1938

též uhlí a dříví

Bohumil Stříbrný

Jeneček čp. 39

ovoce a zelenina (též ambulantně)

1939

?

 

Jan Sulan

Hostivice čp. 54

smíšené zboží

1904

1924

také výčep kořalky

Jiří Sulan

Hostivice čp. 54

smíšené zboží

1924

1940

František Šimůnek

Litovice čp. 17

hokynářství

smíšené zboží

1920

1927

1927

1937

Marie Šimůnková

Litovice čp. 17

smíšené zboží

1937

1939

vdovským právem

Pavla Šmejkalová

Litovice čp. 65

potraviny, margarín, luštěniny, ovoce a zelenina

1939

?

 

lahvové pivo

1941

?

 

Antonín Štětka

Hostivice čp. 60

koloniální a železářské zboží

1939

1949

předáno – Bratrství

Antonín Veselý

Litovice čp. 94

potraviny, lahvové pivo

1927

?

1935–1940 přerušeno

Josef Vlasák

Hostivice čp. 57

smíšené zboží

1897

po 1931

také výčep likérů

Marie Volfová

Litovice

smíšené zboží

kolem 1931

 

Jaroslava Zachařová

Litovice čp. 204

zelenina (ambulantně)

1938

?

též mandlování prádla

Antonín Závora

Hostivice čp. 33

smíšené zboží

1904

po 1931

 

Aloisie Zelenková

Litovice

zmrzlina, cukroví, limonády, uzeniny a pečivo (ambulantně na trzích, posvícení, pouti, koupališti)

1939

?

 

 

Potravinová tržnice Arnošta Jareše a Josefy Jarešové v Litovické ulici čp. 476.

 

Smíšený obchod Františka Šimůnka v Litovicích čp. 17.

 

Koloniál J. Plzáka v Jenečku.

 

Živnostenská společenstva 1860–1950

 

Hospodářská skupina maloobchod, okresní a místní úřadovna Kladno

Obchodní grémium Kladno (do r. 1942)

 

 

Úvod -> Podniky a živnosti -> Obchody potravinami a smíšeným zbožím