HOSTIVICKÉ PODNIKY A ŽIVNOSTI

 

Úvod -> Podniky a živnosti -> Živnostenská společenstva

 

 

Živnostenská společenstva

Hostivičtí živnostníci členy živnostenských společenstev

 

 

 

Po vydání živnostenského zákona v roce 1859 zanikly v roce 1860 dosavadní cechy a měly být nahrazeny živnostenskými společenstvy. V nich se sdružovali živnostníci podle místa působení a podle druhu živnosti. Společenstva byla zřizována pro území okresu, ale mohla sdružovat i živnostníky z menšího území (obvykle jako společenstvo smíšených živností) nebo naopak z většího území (specializovaná společenstva pro jednotlivé živnosti). Obdobně jako předtím cechy garantovala společenstva vyučení a odbornou úroveň svých členů. V průběhu doby docházelo k řadě změn, které vycházely jak z potřeb řemeslníků, tak byly leckdy vyvolány změnou živnostenského zákona a úředními zásahy. Příkladem může být povinná přeměna obchodních společenstev na hospodářské skupiny za protektorátu Čechy a Morava.

Společenstvům na území bývalého soudního okresu Unhošť a politického okresu Kladno, kam Hostivice patřila do roku 1949, zatím nebyla věnována dostatečná pozornost. Z okolí se lze inspirovat studií Karin Pátrové o živnostenských společenstvech jílovského okresu z roku 2020. Přehled o dochovaných písemnostech a proměnách společenstev (včetně změn názvů během doby) poskytuje jen Archivní VadeMecum – přehled fondů a sbírek Státního okresního archivu v Praze. Prakticky všechny fondy živnostenských společenstev na Kladensku jsou zatím nezpracované. V Unhošti působilo osm společenstev a v Kladně 19 společenstev a dvě hospodářské skupiny. Dále můžeme najít v hostivickém okolí dvě společenstva v Buštěhradě (sem dříve spadala řada řemeslníků v rámci cechů), ve Středoklukách a v Rudné-Dušníkách. V Dušníkách působila také místní úřadovna Hospodářské skupiny hostinských živností Ústředního svazu pro cizinecký ruch.

Členství hostivických živnostníků v jednotlivých společenstvech můžeme bez studia archivních fondů jednotlivých společenstev sledovat v zásadě jen z evidence živností, kterou založil MNV Hostivice po roce 1948, před jejich rušením a začleňováním do státem řízených organizací. Jde tedy obvykle o poslední názvy společenstev před jejich formálním začleněním do Národní fronty a následným zrušením. V navazujícím přehledu jsou uvedeny i starší názvy a doba působení společenstev tak, jak je lze zjistit z Archivního VadaMeCa. Podle stejného zdroje jsou doplněna i všechna živnostenská společenstva v Unhošti. Dále jsou doplněna živnostenská společenstva, která ve věci svých členů psala za první republiky obecnímu úřadu v Litovicích a jejichž dopisy se dochovaly v archivu obce.

Řada živností byla zrušena nebo začleněna k 1. lednu 1950. I v takových případech je uveden rok ukončení 1950, i když živnost fakticky skončila v předchozím roce.

 

 

 

Rychlý rozcestník:

Obchodpohostinství a potravinářstvíslužbyřemeslasmíšené živnosti a ostatní společenstva

 

 

Obchod

 

 

Společenstvo živností obchodních v Unhošti

Obchodní grémium Unhošť

 

 

 

Hospodářská skupina maloobchod, okresní a místní úřadovna Kladno

Obchodní grémium Kladno (do r. 1942)

 

Jméno

Bydliště / provozovna

Živnost

Zahájení

Ukončení

Jan Bohoněk

Hostivice čp. 493

prodej pohlednic a kuřáckých potřeb

1942

?

Karel Fábera

Hostivice čp. 295

obchod dřívím a uhlím

1939

1949

Josef Hájek

Hostivice čp. 150

prodej radiozařízení

1932

1950

Antonín Hakl

Hostivice čp. 168

obchod uhlím, dřívím a stavebními hmotami

1927

1949

Anna Hardtová

Hostivice čp. 161

prodej uzenářského zboží

1936

1949

Josef Horák

Hostivice čp. 205

obchod uhlím

1925

1949

Václav Horešovský

Hostivice čp. 120

obchod uhlím a dřívím

1938

1949

Arnošt Jareš

Hostivice čp. 476

obchod smíšeným zbožím

1945

1949

Jaroslav Justa

Hostivice čp. 123

obchod smíšeným zbožím

1927

1949

Josef Klégr
(Hrdličková)

Hostivice čp. 58

obchod zbožím koloniálním v drobném

1946

1949

Marie Kučerová

Hostivice čp. 59

drogerie a obchod smíšeným a materiálním zbožím

1941

1949

Jaroslava Náprstková

Břve čp. 10

hokynářství (prodej tabáku)

1923

1947

Karel Pavel

Hostivice čp. 4 /
Hostivice čp. 60

obchod kufry, školními a kancelářskými potřebami, modlitební knížky, papír, galanterie, cukrovinky, hračky

1933

1949

Bohumil Plocek

Jeneček čp. 19

obchod smíšeným zbožím a pivem v lahvích

1932

1949

Václav Procházka

Hostivice čp. 21

prodej textilního a galanterního zboží

1940

1949

Marie Soukupová

Jeneček čp. 39

obchod smíšeným zbožím

1940

1948

Antonín Štětka

Hostivice čp. 60

obchod koloniální a železárenským zbožím

1939

1949

 

 

 

Hospodářská skupina ambulantních podnikání

 

Jméno

Bydliště / provozovna

Živnost

Zahájení

Ukončení

Rudolf Berounský

Hostivice čp. 319

prodej ovoce na trzích

1933

1949

Vojtěch Michálek

Hostivice čp. 98

sadařství

1946

1949

 

 

 

Hospodářská skupina velkoobchodu a zahraničního obchodu

 

Jméno

Bydliště / provozovna

Živnost

Zahájení

Ukončení

Štěpán Krsička

Hostivice čp. 17

autodoprava

1945

1951

 

 

Pohostinství a potravinářství

 

 

Společenstvo hostinských Unhošť

Společenstvo hostinských a výčepníků pro okres unhošťský v Unhošti

1890–1946

 

 

 

Hospodářská skupina hostinských živností, okresní skupina v Kladně

Od roku 1942

 

Jméno

Bydliště / provozovna

Živnost

Zahájení

Ukončení

Josefa Bílková

Litovice čp. 160

hostinec a výčep

1941

1951

Ing. Josef Čermák
(Václav Vaněk)

Hostivice čp. 1

hostinec a výčep

1919

1950

Ing. František Dlabal
(Marta Kučerová)

Hostivice čp. 17

hostinec

1940

1950

Josef Heřmánek
(po Josefu Najmanovi)

Litovice čp. 5

hostinec

1921

1949

Miroslav Nerad

Hostivice čp. 22

hostinec a výčep

1922

1950

Antonín Nykles

Břve čp. 20

hostinec

1930

1950

Správa pivovaru v Buštěhradě
(Karel Prchal)

Litovice čp. 11

hostinec

1938

?

 

 

 

Společenstvo živností potravních Unhošť

1890–1941

 

 

 

Společenstvo řezníků, uzenářů, obchodníků masem a dobytkem pro okres unhošťský v Unhošti

1904–1928

 

 

 

Společenstvo řezníků a uzenářů v Kladně

1924–1949

 

Jméno

Bydliště / provozovna

Živnost

Zahájení

Ukončení

Miroslav Bílek

Litovice čp. 160

řeznictví a uzenářství

1939

1949

Josef Heřmánek

Litovice čp. 5

řeznictví

1936

1949

Antonín Komárek

Hostivice čp. 17

řeznictví

1935

1949

František Šimáček

Hostivice čp. 134

řeznictví

1940

1949

Václav Zpěváček

Litovice čp. 2

řeznictví

před 1898

1949

 

 

 

Společenstvo pekařů, mlynářů a cukrářů v Kladně

Společenstvo pekařů na Kladně

1887–1948

 

Jméno

Bydliště / provozovna

Živnost

Zahájení

Ukončení

Bohumil Šmejkal

Hostivice čp. 58

pekařství

1943

1950

 

 

 

Společenstvo cukrářů pro obvod Kladno, Slaný a Rakovník se sídlem v Kladně

Společenstvo cukrářů, perníkářů atd. pro okresy Kladno, Kralupy nad Vltavou a Rakovník

1919–1948

 

Jméno

Bydliště / provozovna

Živnost

Zahájení

Ukončení

Václav Himl

Hostivice čp. 156 /
Hostivice čp. 59

cukrářství

1935

1950

Vojtěch Hympán

Hostivice čp. 103

cukrářství

1937

1950

 

 

Služby

 

 

Společenstvo holičů, kadeřníků a vlásenkářů pro okres kladenský v Kladně

Společenstvo holičů a kadeřníků v Kladně

Společenstvo holičů, vlásenkářů a kadeřníků pro politický okres Kladno

1901–1952

 

Jméno

Bydliště / provozovna

Živnost

Zahájení

Ukončení

Karel Menšík

Litovice čp. 155

holičství a kadeřnictví

1938

1949

Oldřich Nohejl

Hostivice čp. 118

holičství a kadeřnictví

1927

1950

Vlastimil Šprunk

Hostivice čp. 125

holičství a kadeřnictví

1936

1950

Markéta Türkotová
(vdovským právem)

Litovice čp. 164

holičství a kadeřnictví

1934

1949

Václav Zachariáš

Hostivice čp. 59,
Hostivice čp. 19

holičství

1932

1950

 

 

 

Společenstvo majitelů prádelen a žehlíren v Praze

 

Jméno

Bydliště / provozovna

Živnost

Zahájení

Ukončení

Anna Pechmanová

Litovice čp. 189

mandlování prádla

1942

?

 

 

 

Společenstvo kapelníků v Praze

 

Jméno

Bydliště / provozovna

Živnost

Zahájení

Ukončení

František Hokův

Hostivice čp. 464

kapelnictví

1939

1950

František Malý

Hostivice čp. 46

kapelnictví

1943

1950

František Šmíd

Hostivice čp. 218

kapelnictví

1936

1950

 

 

Řemesla

 

 

Živnostenské společenstvo krejčích v Unhošti

Živnostenský spolek krejčovský a pekařský v Unhošti

Společenstvo živností oděvních Unhošť

1885–1941

 

 

 

Společenstvo živností oděvních a příbuzných řemesel v Kladně

Společenstvo krejčích v Kladně

1904–1949

 

Jméno

Bydliště / provozovna

Živnost

Zahájení

Ukončení

Josef Černoch

Litovice čp. 232

krejčovství

1938

1949

Bohumil David

Jeneček čp. 57

krejčovství

1934

?

František Dusík

Hostivice čp. 462

krejčovství

1940

1949

Karel Houška

Hostivice čp. 71

krejčovství

1937

?

Eliška Minaříková

Litovice čp. 170

šití dámských a dětských šatů

1946

1947

Anna Polívková
(Bohumil Choura)

Hostivice čp. 123 /
Hostivice čp. 109

krejčovství

1920

1951

Václav Procházka
(Ján Feňák)

Litovice čp. 151 /
Litovice čp. 165

krejčovství

1921

?

Františka Šustrová

Hostivice čp. 466

dámské krejčovství

1946

?

Miroslava Volfová

Hostivice čp. 17

dámské krejčovství

1945

1951

Marie Zezulová

Litovice čp. 224

krejčovství

1932

?

 

 

 

Společenstvo obuvnické a koželužské v Unhošti

Živnostenské společenstvo obuvníků Unhošť

1885–1941

Sloučeno se Společností obuvníků Kladno

 

 

 

Společenstvo samostatných obuvníků Kladno

1879–1949

 

 

 

Společenstvo knihařů, kartonážníků a příbuzných papír zpracujících odvětví pro komorní obvod v Praze

 

Jméno

Bydliště / provozovna

Živnost

Zahájení

Ukončení

Karel Pavel

Hostivice čp. 4 /
Hostivice čp. 60

knihařství

1933

1949

 

 

 

Společenstvo sedlářů, řemenářů, postrojníků, bičařů a štítkařů v hlavním městě Praze

 

Jméno

Bydliště / provozovna

Živnost

Zahájení

Ukončení

Bohumil Šafařík

Hostivice čp. 293

sedlářství

1937

1953

 

 

 

Společenstvo čalouníků a dekoratérů v Praze

 

Jméno

Bydliště / provozovna

Živnost

Zahájení

Ukončení

Rudolf Müller

Jeneček čp. 87

čalounictví

1934

1950

 

 

 

Společenstvo živností pracujících s kovy v Unhošti

Společenstvo živností zboží z kovu zhotovujících v Unhošti

1897–1941

 

 

 

Společenstvo živností kovy zpracujících v Kladně

Odborné společenstvo kovy zpracujících živností v Kladně

Odborné společenstvo zámečníků a příbuzných živností v Kladně

1921–1949

 

Jméno

Bydliště / provozovna

Živnost

Zahájení

Ukončení

František Matějka
(Blažena Matějková vdovským právem; náměstek Rudolf Zvoníček)

Litovice čp. 204

zámečnictví

1924

1950

Štěpán Šimáček

Břve čp. 2

strojní zámečník

1927

?

 

 

 

Společenstvo koncesovaných instalatérů v Praze

 

Jméno

Bydliště / provozovna

Živnost

Zahájení

Ukončení

Václav Diviš

Jeneček čp. 92

instalatérství – zřizování plynovodů, vodovodů a kanalizace

1941

1950

 

 

 

Společenstvo truhlářů, soustružníků dřeva a řezbářů na Kladně

1942–1948

 

Jméno

Bydliště / provozovna

Živnost

Zahájení

Ukončení

Zdeněk Froněk

Jeneček čp. 111

truhlářství

1935

1950

Matěj Kučera

Hostivice čp. 465

truhlářství

1935

1950

František Kuzdas

Hostivice čp. 316

truhlářství

1929

1950

Karel Šroubek

Hostivice čp. 238

truhlářství

1932

1950

 

 

 

Společenstvo elektrotechniků v hlavním městě Praze

 

Jméno

Bydliště / provozovna

Živnost

Zahájení

Ukončení

Josef Hájek

Hostivice čp. 150

elektrotechnický závod

1940

1950

Václav Kalla

Hostivice čp. 113

elektrotechnický závod

1939

1950

 

 

 

Společenstvo malířů pro Kladno a okolí

 

Jméno

Bydliště / provozovna

Živnost

Zahájení

Ukončení

František Hofman

Hostivice čp. 276

malíř pokojů

1936

1950

Antonín Hroník

Litovice čp. 36

malíř pokojů

1913

?

Václav Krejčík

Litovice čp. 116

malíř pokojů

1930

1950

 

 

 

Společenstvo výrobců cementového zboží a umělého kamene ve Slaném

 

Jméno

Bydliště / provozovna

Živnost

Zahájení

Ukončení

Antonín Hakl

Hostivice čp. 168

výroba cihel a cementového zboží

1922

1949

 

 

 

Živnostenský spolek zedníků, tesařů, pokrývačů, hrnčířů a kameníků v Unhošti

Společenstvo živností stavebních Unhošť

1866–1942

 

 

 

Odborné společenstvo mistrů pokrývačských v Unhošti

Živnostenské společenstvo pokrývačů Unhošť

1926–1944

 

 

 

Společenstvo mistrů zednických v hlavním městě Praze

 

Jméno

Bydliště / provozovna

Živnost

Zahájení

Ukončení

Antonín Hakl

Hostivice čp. 168

mistr zednický

1912

1950

 

 

 

Společenstvo stavitelů v Praze

 

Jméno

Bydliště / provozovna

Živnost

Zahájení

Ukončení

Karel Hakl

Hostivice čp. 168

stavitelství

1940

1950

 

 

Smíšené živnosti a ostatní společenstva

 

 

Společenstvo smíšených živností a řemesel v Kladně

Společenstvo smíšených živností politického okresu Kladno

Společenstvo smíšených živností pro politické okresy Kladno a Slaný v Kladně

Společenstvo smíšených živností pro politické okresy Kladno, Slaný, Louny a Rakovník

1917–1948

 

Jméno

Bydliště / provozovna

Živnost

Zahájení

Ukončení

Antonín Hakl

Hostivice čp. 168

projektování a řízení staveb silničních, vodních, mostních a železničních

1922

1949

Štěpán Šimáček

Břve čp. 2

mlácení a šrotování po živnostensku

1928

1938

 

 

 

Společenstvo zahradníků a sadařů v Kladně

 

Jméno

Bydliště / provozovna

Živnost

Zahájení

Ukončení

Vojtěch Michálek

Hostivice čp. 98

sadařství

1946

1949

 

 

 

Dopravní skupina III, důvěrnický sbor okresu Kladno

 

Jméno

Bydliště / provozovna

Živnost

Zahájení

Ukončení

Václav Horešovský

Hostivice čp. 120

nepravidelná nákladní autodoprava

1938

?

 

 

 

Gremium dentistů v Praze

 

Jméno

Provozovna

Živnost

Zahájení

Ukončení

František Zvoníček

Praha-Bubny, Bráfova 4
Hostivice čp. 17
Litovice čp. 171

zubní technik

1921
1937
19411949

 

Prameny a literatura

MÚ Hostivice, evidence rušených živností (nyní v SOkA Praha-venkov)

SOkA Praha-venkov, Archiv obce Litovice, karton 24

SOA Praha, přehled fondů a sbírek (Archivní VadeMeCum) – http://soapraha.bach.cz/soapraha/

PÁTROVÁ, Karin (2020): Živnostenská společenstva bývalého okresu Jílové (1860–1947). Studie a zprávy – Historický sborník pražského okolí, ISSN 1805-3874, 8/2, str. 9–46.

 

 

Úvod -> Podniky a živnosti -> Živnostenská společenstva