Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Josef Heřmánek

 

 

Josef Heřmánek

* 22. 2. 1903 – †

Hostinský a řezník v Litovicích

 

Josef Heřmánek se narodil 22. února 1903 v Kamenici nad Lipou čp. 245 Josefě Heřmánkové. V prosinci 1933 se v Praze-Břevnově oženil s Josefinou Pánkovou. V té době byl řeznickým mistrem v Malém Břevnově čp. 141 a jeho snoubenka pracovala jako obchodní příručí a bydlela v Břevnově čp. 262.

V roce 1935 se stal pachtýřem litovického hostince Bezovka a v dubnu 1936 získal i živnostenský list na řeznictví a uzenářství provozované ve stejném domě. Hostinec byl zrušen k 31. prosinci 1949 a ve stejné době zřejmě zaniklo i řeznictví.

Heřmánkovy další životní osudy nejsou známy.

 

Provozovaná živnost

 

 

 

Hostinec Bezovka

Litovice čp. 5 = Hostivice, Litovická čp. 625

Provozuje jako náměstek (pachtýř) Josefa Najmana od roku 1935

Živnost zrušena 31. prosince 1949

 

Řeznictví a uzenářství

Litovice čp. 5 = Hostivice, Litovická čp. 625

Živnostenský list od Okresního úřadu Kladno z 21. dubna 1936

Ukončení: zrušeno

 

Členství v živnostenských společenstvech

 

Hospodářská skupina hostinských živností, okresní skupina v Kladně

 

Společenstvo řezníků a uzenářů v Kladně

 

Rodina

 

Rodiče

Otec: neznámý

Matka: Josefa Heřmánková (* 15. 3. 1876 – †), později soukromnice na Bílé Hoře čp. 194,
dcera Josefa Heřmánka, čeledína v Kamenici nad Lipou čp. 292, a Alžběty rozené Mračkové z Moravče

 

Manželka

Svatba: 26. prosince 1933 Praha-Břevnov

Josefina Pánková (* 23. 3. 1906 Vrbice čp. 48, nyní okres Nymburk – †),

dcera Josefa Pánka († před 1933), krejčího v Krásném Březně čp. 221,
a Kateřiny rozené Vrbenské († před 1933) z Vrbice čp. 48, provdané Chybové v Městci Králové

 

Bydliště

Litovice čp. 5 = Hostivice, Litovická čp. 625

 

Prameny

Přehled pramenů

SOA Třeboň, Sbírka matrik, Kamenice nad Lipou 7A, fol. 322 (narození)

AHMP, BŘV O11, fol. 230 (svatba)

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Josef Heřmánek

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003