Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Bohumil Plocek

 

 

Bohumil Plocek

* 17. 9. 1885 – †

Obchodník v Hostivici a v Jenečku

 

Bohumil Plocek se narodil 17. září 1885 v Dušníkách čp. 16 (nyní část Rudné) hostinskému Václavu Plockovi a Antonii rozené Scholzové. V červenci 1909, když byl kupcem ve Strašnově čp. 2 (u Mladé Boleslavi), se oženil s Boženou Sajdlovou.

V Hostivici se poprvé objevil v listopadu 1928 jako obchodník v domě čp. 19, u Antonína Mráze, kam přišel místo Karla Schmida. Záhy po příchodu do Hostivice ovdověl, protože jeho první manželka Božena spáchala 15. listopadu 1928 sebevraždu oběšením, ale již 11. března 1929 se v Krnsku oženil s její neteří Ludmilou Praisovou. Na přelomu let 1931 a 1932 se odstěhoval do Litovic čp. 164, kde fungoval obchod spotřebního družstva Rovnost – snad zde byl krátce zaměstnán.

V dubnu 1932 získal živnostenský list a zřídil si vlastní obchod smíšeným zbožím v Jenečku čp. 19, v nynější Novotného ulici v domě hostinského Antonína Mrázka. Provozoval ho až do 12. prosince 1949, kdy byl nucen ho předat družstvu Bratrství.

 

Provozovaná živnost

 

Obchod smíšeným zbožím

Hostivice, Čsl. armády čp. 19

1928–1931

 

 

Obchod smíšeným zbožím

Jeneček čp. 19 = Hostivice, Novotného čp. 962

Živnostenský list od Okresního úřadu Kladno ze 6. dubna 1932

Dne 12. prosince 1949 převzalo Bratrství

 

Členství v živnostenských společenstvech

 

Hospodářská skupina maloobchod, okresní a místní úřadovna Kladno

 

Rodina

 

Rodiče

Otec: Václav Plocek, hostinský v Rudné-Dušníkách čp. 16 a později v Loděnici čp. 44,
syn Jana Plocka, šenkýře v Libiši čp. 29, a Marie Magdaleny rozené Šulcové z Libiše čp. 29

Matka: Antonie rozené Scholzová,
dcera Peregrina Scholze, rolníka v Lubníku čp. 9 (nyní část Jablonného nad Orlicí),
a Juliany rozené Eppelové z Těchonína čp. 120 (původně Linsdorf, nyní okres Ústí nad Orlicí)

 

Manželky

První svatba: 22. července 1909 Krnsko

Božena Sajdlová (* 13. 9. 1879 Strašnov čp. 26 – † 15. 11. 1928 Hostivice čp. 19),

dcera Václava Sajdla, rolníka ve Strašnově čp. 26 (okres Mladá Boleslav),
syna Václava Sajdla, výměnkáře ve Strašnově čp. 26, a Anny rozené Zoufalé z Chotětova,

a Kateřiny rozené Budínské,
dcery Františka Budínského, chalupníka v Zámostí čp. 29 (nyní část Pískové Lhoty, okres Mladá Boleslav),
a Anny rozené Kvapilové ze Vtelna čp. 4

 

Druhá svatba: 11. března 1929 Krnsko

Ludmila Praisová (* 30. 6. 1900 Zámostí čp. 36 – †),

dcera Vincence Praise (* 2. 5. 1859 – † před 1938),
syna Jana Praise, hostinského v Zámostí čp. 36 (nyní část Pískové Lhoty, okres Mladá Boleslav),
a Kateřiny rozené Šrámkové z Chorušic čp. 7 (nyní okres Mělník),

a Marie Sajdlové (* 8. 6. 1866 Strašnov čp. 26 – † 26. 9. 1938 Jeneček čp. 14),
dcery Václava Sajdla, rolníka ve Strašnově čp. 26 a Kateřiny rozené Budínské ze Zámostí čp. 29,

neteř první manželky

 

Bydliště

Hostivice, Čsl. armády čp. 19 (1928–1931)

Litovice čp. 164 = Hostivice, Mládežnická čp. 784 (1932)

Jeneček čp. 19 = Hostivice, Novotného čp. 962 (od 1932)

 

Prameny

Přehled pramenů

SOA Praha, Sbírka matrik, Hořelice 09, fol. 230 (narození)

SOA Praha, Sbírka matrik, Krnsko 18, fol. 175 (první svatba)

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Bohumil Plocek

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003