image003

 

HOSTIVICKÉ PODNIKY A ŽIVNOSTI

 

Úvod -> Podniky a živnosti -> Spotřební družstva -> Rovnost

 

 

Spotřební družstvo „Rovnost“

Litovice čp. 164 = Hostivice, Mládežnická čp. 784

 

 

 

 

Původní Ústřední dělnický spolek konsumní založený v roce 1904, se přeměnil v roce 1923 na „Včelu“, ústřední dělnický konsumní, úsporný a stavební spolek, s. r. o., který ovládli komunisté. Sociální demokraté pak na ustavující valné hromadě 14. května 1931 založili vlastní spotřební družstvo „Rovnost“. Na mimořádné valné hromadě 28. května 1939 bylo družstvo „Rovnost“ přejmenováno na „Bratrství“ a do tohoto družstva byla začleněna spotřební družstva navázaná na komunistickou stranu a zrušená výnosem ministerstva vnitra z 23. června 1939.

Proměny spotřebních družstev se samozřejmě promítaly i do jejich prodejen. Družstvo „Rovnost“ zde mělo jednu prodejnu, a to č. 128 v Litovicích čp. 164.

 

 

Úvod -> Podniky a živnosti -> Spotřební družstva -> Rovnost

 

image003