Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Karel Schmid

 

 

Karel Schmid

* 16. 9. 1880 – † květen 1945

Obchodník v Hostivici a v Litovicích

 

Karel Antonín Schmid se narodil 16. září 1880 v Novém Dvoře čp. 5 (nyní část Žihle) hospodářskému správci Františku Schmidovi a Karolíně rozené Brožové, jejichž předci pocházeli od Nové Bystřice na Jindřichohradecku. Po první světové válce zůstal v československé armádě. V září 1924, již ve věku 44 let, když se v Praze u svatého Jindřicha ženil s Annou Horákovou z Hostivice, byl nadporučíkem dělostřelecko-správní služby přiděleným Ministerstvu národní obrany.

Do Hostivice se přistěhoval v červenci 1927 k obchodníkovi Antonínu Mrázovi a sám byl již také obchodníkem – zřejmě provozoval obchod v domě čp. 19 místo Mráze. Mezitím si postavil v Litovicích dům čp. 207 a i s obchodem se do něj přestěhoval. Živnostenský list však byl vydán jeho příbuznému Janu Schmidovi, který je někdy chybně označován za jeho syna z prvního manželství, a on sám byl ve voličském seznamu z roku 1938 uveden jako důstojník ve výslužbě. Je zaznamenána vzpomínka, že byl mecenášem vánočních sbírek a podporoval školu.

Protože byl německé národnosti, za druhé světové války ho Němci povolali, aby je zastupoval v litovickém obecním zastupitelstvu. Podle vzpomínek se choval solidně, několikrát upozornil starostu Tejnora na různá došlá udání, aby se na ně mohl připravit. V květnu 1945 byl zastřelen a následně pohřben na poli před litovicko-jenečským hřbitovem. Při výstavbě autobusové smyčky Ve Vilkách kolem roku 2005 byly nalezeny jeho ostatky, což prověřovala policie.

Popis okolností jeho smrti se liší. Podle školní kroniky byl jedním z Němců, kteří měli signalizací ze střech domů pomáhat německé armádě, byl zajištěn a při cestě do zajišťovací vazby ho zasáhla střela z německého letadla (chybně je uvedeno jméno obchodníka Johanna Schmida, což byl jeho příbuzný). Existuje také názor, že ho úmyslně zastřelil některý z hostivických občanů, aby nemohl prozradit jeho kolaboraci s Němci.

Jeho dům byl po válce zkonfiskován.

 

Provozovaná živnost

 

Obchod smíšeným zbožím

1929–1945

 

Obchod Jana Schmida v Litovicích čp. 207, vedle Dělnického domu.

 

Rodina

 

Rodiče

Otec: František Schmid, hospodářský správce v Novém Dvoru čp. 5 (nyní část Žihle), později ve Vídni,
syn Matěje Schmida, rolníka v Albeři čp. 16 (nyní část Nové Bystřice), a Kateřiny rozené Trostové z Albeře čp. 8

Matka: Karolína rozená Brožová,
dcera Karle Brože, železáře v Nové Bystřici – Terezíně, a Georginy rozené Fastové z Nové Bystřice

 

Manželka

Svatba: 23. září Praha – Nové Město, kostel sv. Jindřicha

Anna Horáková (* 20. 5. 1900 Litovice čp. 42 – †),

dcera Františka Horáka (* 5. 5. 1874 Všeradice čp. 6 – † 12. 10. 1942),
strážníka na dráze v Litovicích čp. 45 a v Hostivici čp. 91,
syna Matěje Horáka, hlídače při dvoře v Hostivici a Litovicích, původem z Osova,
a Kateřiny rozené Skopové ze Všeradic čp. 5,

a Anny rozené Burkové (* 9. 3. 1876 Dolní Ptice čp. 19 – † 27. 8. 1955),
dcery Josefa Burky, mistra kováře v Dolních Pticích čp. 19, a Anny rozené Psohlavcové z Lužců čp. 8,

sestra Boženy Horákové (* 10. 9. 1915 Litovice čp. 45 – † 14. 7. 1985),
provdané za Bedřicha Bereitera (* 9. 12. 1912 Libčice nad Vltavou čp. 91 – †), železničního zřízence v Jenečku čp. 64

 

Dítě

Karel Schmid (* 7. 9. 1925 Jeneček – † za 2. světové války na Krétě), za války voják německého wehrmachtu

 

Další příbuzný

Jan Schmid (* 27. 7. 1906 Albeř čp. 13 – †), obchodník v Litovicích čp. 207,
syn Anny Schmidové (* 26. 3. 1881 – †),
dcery Jana Schmida, rolníka v Albeři čp. 13, a Marie rozené Elmerové z Neudecku

V některých podkladech chybně označován za syna z prvního manželství

Jeho kmotrou byla Karolína Schmidová, sestra pozdějšího hostivického obchodníka Karla Schmida

 

Bydliště

Hostivice, Čsl. armády čp. 19 (1927–1928)

Litovice čp. 207 = Hostivice, Prostřední čp. 827 (1929–1945)

 

Prameny

Přehled pramenů

SOA Plzeň, Sbírka matrik, Rabštejn nad Střelou 22, fol. 44 (narození)

SOA Praha, Sbírka matrik, Hostivice 26, fol. 225 (svatba)

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Karel Schmid

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003