image003

 

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK

 

Úvod -> Hostivický uličník -> Ulice Prostřední

 

 

Ulice Prostřední

 

image006

 

 

 

Podrobné informace

 

 

Hostivický uličník: ulice Prostřední

Ikona PDF březen 2011, 61 stran A4, 31 074 kB

 

 

 

Umístění ulice a charakter komunikace

 

 

Ulice se nachází v oblasti „nových Litovic“, vede souběžně s Litovickou ulicí a je ohraničena ulicemi Čsl. armádySportovců.

Místní komunikace.

 

image008

 

 

 

Stručná historie ulice

 

 

Ulice vznikla při individuální výstavbě rodinných domů v „nových Litovicích“ za první republiky.

Pojmenována byla v roce 1951 jako ulice Rudé armády. Současný název ulice Prostřední platí od března 1991.

 

image010

 

 

 

Domy v ulici

 

 

Čp. 689, 690, 691, 693, 694, 695, 696, 700, 701, 760, 767, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 800, 803, 804, 808, 809, 810, 811, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 828, 852, 853, 856, 857, 863, 895, 1235, 1240, 1397 a 1588

 

 

 

Zaniklé číslo popisné v ulici

 

 

Čp. 895

 

 

 

Stav k 31. prosinci 2023

 

 

Úvod -> Hostivický uličník -> Ulice Prostřední

 

image003