Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK

 

Úvod -> Hostivický uličník

 

 

Hostivický uličník obsahuje přehled stavebního vývoje města Hostivice, vývoj názvů ulic a dalších veřejných prostranství i historii jednotlivých domů.

Skládá se z úvodních kapitol a samostatných souborů věnovaných jednotlivým ulicím.

Vzhledem k mimořádnému rozsahu zamýšlené publikace jsou jednotlivé soubory doplňovány velmi zvolna.

 

Popis: Popis: image010

 

Úvodní kapitoly

Popis: Popis: Ikona PDF 1. část (prosinec 2016, 27 stran A4, 3 797 kB)

Úvod, poděkování, metodické poznámky, stručný přehled stavební historie města, vývoj počtu domů a obyvatel

Popis: Popis: Ikona PDF 2. část (v přípravě)

Evidence nemovitostí v pozemkových knihách, z historie katastrů

Popis: Popis: Ikona PDF 3. část (prosinec 2016, 42 stran A4, 8 392 kB)

Územní a regulační plány, povolování staveb

Popis: Popis: Ikona PDF 4. část (prosinec 2016, 36 stran A4, 2 932 kB)

Historie číslování domů v Hostivici, historie pojmenování ulic v Hostivici

Popis: Popis: Ikona PDF 5. část (prosinec 2016, 9 stran A4, 406 kB)

Přehled názvů veřejných prostranství

Popis: Popis: Ikona PDF 6. část (prosinec 2016, 20 stran A4, 492 kB)

Přehled základních pramenů

 

Popis: Popis: image005

 

Rozcestník na veřejná prostranství – ulice, náměstí a parky

Zde naleznete přehled všech veřejných prostranství, popis jejich umístění, informaci o názvech těchto prostranství
a odkazy na dokončené soubory PDF s podrobnějšími informacemi (v seznamu jsou zpracované ulice označeny ikonou dokumentu PDF)

 

Náměstí

 

 

 

Ulice

 

17. listopadu Popis: Popis: Ikona PDF

Jetřichova

Novotného Popis: Popis: Ikona PDF

U Dálnice

28. října Popis: Popis: Ikona PDF

Jilmová Popis: Popis: Ikona PDF

Okrajová

U Chobotu

5. května Popis: Popis: Ikona PDF

Jiráskova

Okružní

U Chýně

9. května Popis: Popis: Ikona PDF

K Dálnici Popis: Popis: Ikona PDF

Olivová Popis: Popis: Ikona PDF

U Lindbetonky

Akátová Popis: Popis: Ikona PDF

K Lesu

Ořechová Popis: Popis: Ikona PDF

U Nádraží Popis: Popis: Ikona PDF

Archeologická Popis: Popis: Ikona PDF

K Nádraží

Ovesná

U Obory

B. Němcové

K Rybníku Popis: Popis: Ikona PDF

Palackého

U Ovčína Popis: Popis: Ikona PDF

Bezručova

K Višňovce

Palouky

U Potoka

Bohuslavova Popis: Popis: Ikona PDF

Kaštanová Popis: Popis: Ikona PDF

Partyzánů Popis: Popis: Ikona PDF

U Sádek Popis: Popis: Ikona PDF

Broulova

Ke Skále Popis: Popis: Ikona PDF

Pelzova

U Studánky Popis: Popis: Ikona PDF

Břevská

Ke Stromečkům

Pionýrů Popis: Popis: Ikona PDF

U Sušičky Popis: Popis: Ikona PDF

Cedrová Popis: Popis: Ikona PDF

Kmochova

Platanová Popis: Popis: Ikona PDF

U Školičky

Cihlářská

Komenského

Pod Rybníkem

U Vodárny

Česká Popis: Popis: Ikona PDF

Kopretinová

Pod Stadionem

U Zámecké zdi Popis: Popis: Ikona PDF

Čížkova

Kosatcová

Podzimní

Unhošťská

Čsl. armády

Krátká

Potoční Popis: Popis: Ikona PDF

V Čekale

Dělnická Popis: Popis: Ikona PDF

Kutnauerova

Pražská

V Háji

Dlouhá

Leknínová

Prostřední Popis: Popis: Ikona PDF

V Koutě

Drdova Popis: Popis: Ikona PDF

Letní

Průmyslová Popis: Popis: Ikona PDF

V Lukách

Družstevní Popis: Popis: Ikona PDF

Levandulová

Prunarova Popis: Popis: Ikona PDF

V Podskalí

Fialková

Lidická

Pšeničná

V Uličce

Fibichova

Liliová

Růžová

Valovská

Floriánova

Lipová

Řehníkova

Vinohradská Popis: Popis: Ikona PDF

Habrová Popis: Popis: Ikona PDF

Litovická

Sadová Popis: Popis: Ikona PDF

Vodňanského Popis: Popis: Ikona PDF

Hájecká

Lomená

Slunečnicová

Vrbová

Haklova

Mírová Popis: Popis: Ikona PDF

Smetanova

Za Krahulovem

Havlíčkova Popis: Popis: Ikona PDF

Mládežnická Popis: Popis: Ikona PDF

Sokolská Popis: Popis: Ikona PDF

Za Mlýnem Popis: Popis: Ikona PDF

Chrtínská

Modřínová Popis: Popis: Ikona PDF

Souběžná

Za Tvrzí

Jabloňová

Na Hrázi Popis: Popis: Ikona PDF

Spojovací

Za Zahradami

Janderova

Na Pískách

Sportovců Popis: Popis: Ikona PDF

Zahradní

Jarní

Na Samotě Popis: Popis: Ikona PDF

Školská

Zachařova Popis: Popis: Ikona PDF

Jasanová Popis: Popis: Ikona PDF

Na Vršku Popis: Popis: Ikona PDF

Šrámkova

Západní

Javorová

Na Výhledu

Študentova

Zimní

Ječná

Nad Cihelnou

Tejnorova

Žďárského

Jedlová Popis: Popis: Ikona PDF

Nad Jenečkem

Topolová Popis: Popis: Ikona PDF

Železničářů Popis: Popis: Ikona PDF

Jenečská

Nádražní

Toskánská

Žitná

Jenštejnova Popis: Popis: Ikona PDF

Nerudova Popis: Popis: Ikona PDF

Tyršova

Žižkova Popis: Popis: Ikona PDF

 

 

Parky

 

 

 

Přehled zařazení domů do ulic
(rozcestník, aktualizace leden 2017)

 

Popis: Popis: image007

 

Další informace o stavebním vývoji Hostivice

Popis: Popis: Ikona PDF Mapa současné situace katastru se základními místními jmény (březen 2008, 1 strana A4, 413 kB)
Mapa nezohledňuje změnu hranic katastru s obcí Chýně, která byla plně zanesena do katastru až v roce 2010

Popis: Popis: Ikona PDF Mapa změn hranic katastrálních území Hostivice a Litovice v letech 1840 až 2007 (březen 2008, 1 strana A4, 408 kB)

Popis: Popis: Ikona PDF Mapa tratí (místních názvů) podle stabilního katastru z roku 1840 (březen 2008, 1 strana A4, 427 kB)

Popis: Popis: Ikona PDF Mapa sítě cest podle stabilního katastru z roku 1840 (březen 2008, 1 strana A4, 385 kB)

Popis: Popis: Ikona PDF Mapa rozložení majetku podle stabilního katastru z roku 1840 (červenec 2008, 1 strana A4, 664 kB)

 

Seznam majitelů domů v roce 1654 a 1715 (červenec 2008)

Seznam majitelů domů v roce 1785 (červenec 2008)

Seznam majitelů domů v roce 1840 (červenec 2008)

Seznam majitelů domů v roce 1875 (březen 2008)

Seznam majitelů domů v roce 1930 (březen 2008)

 

 

Úvod -> Hostivický uličník

 

Popis: Popis: image003