image003

 

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK

 

Úvod -> Hostivický uličník -> Ulice U Školičky

 

 

Ulice U Školičky

 

 

 

 

Umístění ulice a charakter komunikace

 

 

Ulice se nachází v Hostivici „za školou“ a je ohraničena ulicemi Komenského a Javorovou.

Místní komunikace.

 

image006

 

 

 

Stručná historie ulice

 

 

Ulice vznikla výstavbou rodinných domů od 50. až 60. let 20. století.

Pojmenována byla asi v 60. nebo 70. letech 20. století podle vedlejší budovy základní školy, tzv. školičky; přesnější časový údaj zatím není k dispozici.

 

image004

 

 

 

Domy v ulici

 

 

Čp. 393, 394, 396, 400, 402, 406, 1148, 1339, 1597 a 1603

 

 

 

Stav k 31. prosinci 2023

 

 

Úvod -> Hostivický uličník -> Ulice U Školičky

 

image003