image003

 

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK

 

Úvod -> Hostivický uličník -> Ulice Javorová

 

 

Ulice Javorová

 

image004

 

 

 

Umístění ulice a charakter komunikace

 

 

Ulice se nachází v Hostivici v oblasti za školou a je ohraničena ulicemi U Školičky a Fibichovou.

Veřejně přístupná účelová komunikace.

 

image004

 

 

 

Stručná historie ulice

 

 

Ulice vznikla kolem roku 2000 individuální výstavbou rodinných domů.

Pojmenována byla v září 2003, název navazuje na okolní ulice pojmenované rovněž podle stromů a již předtím se používal neoficiálně.

 

 

 

 

Domy v ulici

 

 

Čp. 1340

 

 

 

Stav k 31. prosinci 2023

 

 

Úvod -> Hostivický uličník -> Ulice Javorová

 

image003