image003

 

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK

 

Úvod -> Hostivický uličník -> Ulice Řehníkova

 

 

Ulice Řehníkova

 

image006

 

 

 

Umístění ulice a charakter komunikace

 

 

Ulice se nachází na západním okraji města ve Vilové čtvrti. Začíná křižovatkou se Západní ulicí, vede na východ a obloukem se stáčí k jihu, kde končí křižovatkou s Chrtínskou ulicí.

Místní komunikace.

 

image008

 

 

 

Stručná historie ulice

 

 

Ulici postavil Central Group, a. s., v letech 2003 až 2005.

Pojmenována byla v září 2003 podle Řehníka z Litovic (?–1279). Jméno Řehníka z Litovic na listině z 2. července 1266 je první písemnou zmínkou o Litovicích. Řehník (Řehoř) z Litovic, významný šlechtic a oblíbený dvořan Přemysla Otakara II. byl královským almužníkem a od roku 1266 je uváděn jako podkomoří královny Kunhuty. Jeho bratrem byl pražský biskup Jan III. z Dražic. Od roku 1264 stavěl Řehník na Mladoboleslavsku hrad Dražice, podle kterého se jeho rod později nazýval. Byl ženatý s Annou, dcerou Vladyky z Kyšic, s níž měl snad dvě dcery a nejméně tři syny. Syn Jan IV. z Dražic se stal stejně jako jeho strýc pražským biskupem.

 

image010

 

 

 

Domy v ulici

 

 

Čp. 2100, 2102, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 21222, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 21323, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2444, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193 a 2194

 

 

 

Stav k 31. prosinci 2023

 

 

Úvod -> Hostivický uličník -> Ulice Řehníkova

 

image003