image003

 

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK

 

Úvod -> Hostivický uličník -> Náměstí Jana IV. z Dražic

 

 

Náměstí Jana IV. z Dražic

 

image007

 

 

 

Podrobné informace

 

 

Hostivický uličník: náměstí Jana IV. z Dražic

Ikona PDF srpen 2010, 9 stran A4, 1 775 kB

 

 

 

Umístění náměstí

 

 

Náměstí se nachází na západním okraji města ve Vilové čtvrti. Vedou k němu ulice Bohuslavova a Jenštejnova.

 

image008

 

 

 

Stručná historie náměstí

 

 

Náměstí postavil Central Group, a. s., v roce 2004.

Pojmenováno bylo podle stavitele litovické tvrze Jana IV. z Dražic (1250?–1343). Jan IV. z Dražic se narodil jako jeden ze synů prvního doloženého majitele Litovic Řehníka z Litovic, podkomořího královny Kunhuty. Vydal se po vzoru svého strýce, pražského biskupa Jana III. z Dražic na církevní dráhu a roku 1301 byl zvolen 27. pražským biskupem. Působil ve zmatené době plné převratných událostí, biskupské působení zahájil za Přemyslovce Václava II., prožil neklidné období nástupu nové dynastie Lucemburků a ve své funkci zažil i většinu doby panování Jana Lucemburského. V roce 1318 se dostal do sporu s litoměřickým proboštem Jindřichem ze Šumburka, který ho obžaloval z nadržování kacířům. Papež Jan IV. ho zbavil úřadu, Jan IV. z Dražic se však hájil u papežského dvoru ve francouzském Avignonu. Po dlouhých jedenácti letech byl v roce 1329 rehabilitován a vrátil se do Čech. Pozdní období Jan IV. z Dražic věnoval stavební činnosti, ke které využil zkušeností francouzských mistrů. Pro Hostivici je nejvýznamnější stavba litovické tvrze. Jan IV. z Dražic zemřel 5. ledna 1343, pravděpodobně ve věku 93 let. Nástupce Jana IV. z Dražic Arnošt z Pardubic se stal arcibiskupem, takže Jan bývá označován za posledního pražského biskupa. Erb rodu Dražických tvoří zlatý keř vinné révy se třemi listy na modrém poli. Tento erb nyní tvoří v upravené podobě pravé (heraldicky levé) pole hostivického městského znaku.

 

image010

 

 

 

Domy na náměstí

 

 

Čp. 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413 a 2414

 

 

 

Stav k 31. prosinci 2023

 

 

Úvod -> Hostivický uličník -> Náměstí Jana IV. z Dražic

 

image003