image003

 

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK

 

Úvod -> Hostivický uličník -> Ulice Bohuslavova

 

 

Ulice Bohuslavova

 

image006

 

 

 

Podrobné informace

 

 

Hostivický uličník: ulice Bohuslavova

Ikona PDF srpen 2010, 8 stran A4, 1 842 kB

 

 

 

Umístění ulice a charakter komunikace

 

 

Ulice se nachází na západním okraji města ve Vilové čtvrti. Začíná v křižovatce se Západní ulicí, vede východním směrem přes náměstí Jana IV. z Dražic a končí křižovatkou s ulicí Vodňanského.

 Místní komunikace.

 

image007

 

 

 

Stručná historie ulice

 

 

Ulici postavil Central Group, a. s., při výstavbě Vilové čtvrti v roce 2004.

Pojmenována byla v září 2003 podle Bohuslava ze Svinař. Bohuslav ze Svinař byl příslušníkem vladyckého rodu, kterému koncem 15. a počátkem 16. století patřila litovická tvrz. Narodil se jako syn Jana ze Svinař (a vnuk Zachaře ze Svinař, po němž je pojmenována ulice Zachařova) a Anežky z Rvenice. Tvrz vlastnil od roku 1451, kdy zemřel jeho otec. Byl věrným přívržencem krále Jiřího z Poděbrad, který ho roku 1470 pověřil úkolem zřídit ve Slánském kraji vojenskou hotovost proti Uhrům. Za vlády Vladislava Jagellonského zastával úřad královského prokurátora. Jeho působení v této funkci dokumentuje řada dochovaných listin. V lednu 1483 se zúčastňuje jednání mezi stranami pod jednou a pod obojí ve sporu mezi nimi. Tato činnost mu přinášela zisk, a tak svůj majetek rozmnožil o dvorec v Pticích a o podíl na hradě Borku. V roce 1481 obdržel od Vladislava Jagellonského podací právo nad hostivickým kostelem, které bylo až dosud výsadou krále. Od té doby určovali litovičtí pánové, kdo bude v Hostivici farářem.

 

image009

 

 

 

Domy v ulici

 

 

Čp. 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2421 a 2421

 

 

 

Stav k 31. prosinci 2023

 

 

Úvod -> Hostivický uličník -> Ulice Bohuslavova

 

image003