image003

 

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK

 

Úvod -> Hostivický uličník -> Ulice Vodňanského

 

 

Ulice Vodňanského

 

image006

 

 

 

Podrobné informace

 

 

Hostivický uličník: ulice Vodňanského

Ikona PDF srpen 2010, 16 stran A4, 3 577 kB

 

 

 

Umístění ulice a charakter komunikace

 

 

Ulice se nachází na západním okraji města ve Vilové čtvrti. Je ohraničena ulicemi Zachařovou a Kutnauerovou.

Místní komunikace.

 

image007

 

 

 

Stručná historie ulice

 

 

Ulici postavil Central Group, a. s., v letech 2003 až 2004.

Pojmenována byla v září 2003 podle dřívějšího majitele litovické tvrze Jana Vodňanského z Uračova (1588–1649). Při popravě 27 českých „pánů“ na Staroměstském náměstí v roce 1621 byli tři z nich – Šimon Sušický, Jan Kutnauer ze Sonnensteinu a Nathael Vodňanský z Uračova – oběšeni. Rodiny všech tří měšťanů byly spřízněny. Nathaelův syn Jan se v roce 1610 oženil s Annou Streytovou, se kterou měl jedinou dceru Zuzanu, obě však zemřely v letech 1625 a 1626. Ovdovělý Jan, obchodník s vínem, se již v roce 1627 znovu oženil, a to s Kateřinou Kutnauerovou, která se vdávala již potřetí (její první muž Jan Jeroným zemřel ve věku 23 let, druhý muž Jan Kutnauer byl popraven). V témže roce musel Jan Vodňanský z Uračova s manželkou a sirotky po Janu Kutnauerovi opustit zemi, protože nebyl ochoten přestoupit na katolickou víru. Usadil se v Drážďanech a do Čech se vrátil pouze nakrátko v roce 1631 spolu se saským vojskem. V Drážďanech i zemřel.

 

image009

 

 

 

Domy v ulici

 

 

Čp. 2249, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381 a 2456

 

 

 

Stav k 31. prosinci 2023

 

 

Úvod -> Hostivický uličník -> Ulice Vodňanského

 

image003