image003

 

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK

 

Úvod -> Hostivický uličník -> Ulice Kutnauerova

 

 

Ulice Kutnauerova

 

image006

 

 

 

Umístění ulice a charakter komunikace

 

 

Ulice se nachází na západním okraji města ve Vilové čtvrti. Patří k delším ulicím v této lokalitě, tvoří oblouk v západní a centrální části lokality a je na obou koncích ohraničena Řehníkovou ulicí.

Místní komunikace.

 

image008

 

 

 

Stručná historie ulice

 

 

Ulici postavil Central Group, a. s., v roce 2004.

Pojmenována byla v září 2003 podle dřívějšího majitele tvrze Jana Kutnauera ze Sonnensteinu. Jan Kutnauer ze Sonnensteinu byl příslušníkem bohaté pražské rodiny s erbem, jehož štít byl dělený černými a žlutými pruhy, na nichž bylo v červeném klínu zlaté slunce s paprsky. V roce 1612 se oženil s Kateřinou Zákostelskou z Bílejova ovdovělou po smrti svého prvního muže Jana Jeronýma Prunara. Když v roce 1617 zemřel jediný Prunarův syn Jindřich, stala se Kateřina majitelkou litovické tvrze. Jan Kutnauer se starším bratrem Pavlem vlastnili dům v Praze na dnešním Betlémském náměstí, Jan vlastnil další domy v Praze a s manželkou Kateřinou mu patřil ještě majetek ve Slaném a Lounech. Jan se aktivně zúčastnil politického dění té doby, zapojil se i do druhé pražské defenestrace, při které byli z okna Pražského hradu vyhozeni královští místodržící Slavata a Martinic s písařem Fabriciem. V únoru 1621 byl Kutnauer zatčen a uvězněn na Staroměstské radnici. Stal se jedním ze 27 českých „pánů“ popravených dne 21. června 1621 na Staroměstském náměstí, pohřben byl v chrámu sv. Havla.

 

image010

 

 

 

Domy v ulici

 

 

Čp. 2150, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2239, 2240, 2241, 2242, 2244, 2245, 2246, 2247, 2250, 2252, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2465 a 2477

 

 

 

Stav k 31. prosinci 2023

 

 

Úvod -> Hostivický uličník -> Ulice Kutnauerova

 

image003