image003

 

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK

 

Úvod -> Hostivický uličník -> Ulice Zachařova

 

 

Ulice 5. května

 

image007

 

 

 

Podrobné informace

 

 

Hostivický uličník: ulice Zachařova

Ikona PDF srpen 2010, 21 stran A4, 4 790 kB

 

 

 

Umístění ulice a charakter komunikace

 

 

Ulice se nachází na západním okraji města ve Vilové čtvrti. Je ohraničena ulicemi Řehníkovou a Vodňanského.

Místní komunikace.

 

image008

 

 

 

Stručná historie ulice

 

 

Ulici postavil Central Group, a. s., v roce 2004.

Pojmenována byla v září 2003 podle dřívějšího majitele litovické tvrze Zachaře ze Svinař. Majetkem významného vladyckého rodu pánů ze Svinař, který měl ve znaku bílou volskou hlavu na modrém štítě, se Litovice staly koncem 14. století. Zachař se Svinař vlastnil původně spolu se svým bratrem tvrz v Chrustenicích, oba bratry si oblíbil král Václav IV. a pověřil je vysokými dvorskými úřady. Zachař byl v letech 1380 až 1386 místopurkrabím Pražského hradu a později zástavním držitelem hradu Radyně u Plzně. Byl zakládajícím členem a v roce 1403 hejtmanem jednoho z nejvýznamnějších církevních spolků té doby, podporovaného samým králem, Bratrstva těla božího se znamením obruče a kladiva.

 

image010

 

 

 

Domy v ulici

 

 

Čp. 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339 a 2455

 

 

 

Stav k 31. prosinci 2023

 

 

Úvod -> Hostivický uličník -> Ulice Zachařova

 

image003