image003

 

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK

 

Úvod -> Hostivický uličník -> Ulice Jenštejnova

 

 

Ulice Jenštejnova

 

image006

 

 

 

Podrobné informace

 

 

Hostivický uličník: ulice Jenštejnova

Ikona PDF srpen 2010, 8 stran A4, 2 668 kB

 

 

 

Umístění ulice a charakter komunikace

 

 

Ulice se nachází na západním okraji města ve Vilové čtvrti. Je ohraničena ulicemi Vodňanského a Chrtínskou.

Místní komunikace.

 

image007

 

 

 

Stručná historie ulice

 

 

Ulici postavil Central Group, a. s., při výstavbě Vilové čtvrti v letech 2003 až 2005.

Ulice byla pojmenována v září 2003 podle dřívějších majitelů litovické tvrze bratří Jenštejnů. Bratři Pavel a Václav z Jenštejna byli synovci pražského arcibiskupa Jana Očka z Vlašimi. Jejich otec Pavel byl bohatý zeman a vlastnil v Praze tři domy. V roce 1391 získali oba bratři Litovice, správu vykonával Pavel. Přes své bohatství se zadlužil a ještě před koncem 14. století musel tvrz prodat Zachařovi ze Svinař.

 

image009

 

 

 

Domy v ulici

 

 

Čp. 2253, 2398, 2432, 2443 a 2447

 

Domy v ulici zařazené v Hostivickém uličníku jinde:

Čp. 2444, 2445, 2446 – ulice Žďárského

 

 

 

Stav k 31. prosinci 2023

 

 

Úvod -> Hostivický uličník -> Ulice Jenštejnova

 

image003