image003

 

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK

 

Úvod -> Hostivický uličník -> Ulice Palouky

 

 

Ulice Palouky

 

image005

 

 

 

Umístění ulice a charakter komunikace

 

 

Název Palouky se používá pro všechny ulice ve stejnojmenné městské čtvrti na východním okraji města.

Místní komunikace.

 

image008

 

 

 

Stručná historie ulice

 

 

Palouky vznikly při stavební spekulaci jako samostatně stojící zástavba na poli rolníka Chlupatého v roce 1931. Z původního záměru zastavět pole až k Hostivici zůstal jen jeden blok domů. Po roce 1990 se na navazujících pozemcích začaly rozvíjet skladové areály.

Pojmenování ulice vzniklo z místního názvu, který se od postavení domů používal pro celou tuto oblast.

 

image002

 

 

 

Domy v ulici

 

 

Čp. 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 1365, 1366, 1371, 1372 a 1388

 

Domů v ulici zařazený v Hostivickém uličníku jinde:

Čp. 1368 – ulice Průmyslová

 

 

 

Stav k 31. prosinci 2023

 

 

Úvod -> Hostivický uličník -> Ulice Palouky

 

image003