image003

 

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK

 

Úvod -> Hostivický uličník -> Ulice Platanová

 

 

Ulice Platanová

 

image006

 

 

 

Podrobné informace

 

 

Hostivický uličník: ulice Platanová

Ikona PDF únor 2009, 10 stran A4, 3 003 kB

 

 

 

Umístění ulice a charakter komunikace

 

 

Ulice se nachází v lokalitě Sadová I postavené firmou Central Group, a. s., z jihu je ohraničena Sadovou ulicí a na severu přechází na most do ulice V Podskalí.

Místní komunikace.

 

image008

 

 

 

Stručná historie ulice

 

 

Ulici vybudoval v rámci obytného souboru Sadová I Central Group, a. s., během roku 2005. Část západní strany ulice je dosud zastavěna pouze částečně.

Pojmenována byla v květnu 2005 a její název navazuje na pojmenování okolních ulic podle stromů.

 

image006

 

 

 

Domy v ulici

 

 

Čp. 1898, 1899, 1900, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990 a 1991

 

 

 

Stav k 31. prosinci 2023

 

 

Úvod -> Hostivický uličník -> Ulice Platanová

 

image003