image003

 

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK

 

Úvod -> Hostivický uličník -> Ulice V Podskalí

 

 

Ulice V Podskalí

 

image006

 

 

 

Umístění ulice a charakter komunikace

 

 

Ulice se nachází mezi oblastí Nouzov a Litovickým potokem, vede z ulice Čsl. armády jižním směrem a končí mostem přes Litovický potok do Platanové ulice.

Místní komunikace.

 

image008

 

 

 

Stručná historie ulice

 

 

V severní části vedla od nepaměti cesta do obecního lomu, která pokračovala ulicí U Vodárny. K potoku byla ulice prodloužena někdy kolem roku 1950, když zde vznikla ubytovna pro dělníky v továrně Praga. V roce 2004 byl na tento slepý úsek napojen most do Platanové ulice

Název je původně neoficiálním označením nynější ulice U Vodárny a vychází z toho, že ulice vedla pod bývalým obecním lomem na kámen. V srpnu 1980 bylo upřesněno, že název U Vodárny se vztahuje na ulici v západo-východním směru, a úsek od ulice Čsl. armády k novému mostu byl pojmenován V Podskalí, i když se zde žádná skála nenacházela.

 

image010

 

 

 

Domy v ulici

 

 

Čp. 135, 136 a 383

 

 

 

Stav k 31. prosinci 2023

 

 

Úvod -> Hostivický uličník -> Ulice V Podskalí

 

image003