image003

 

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK

 

Úvod -> Hostivický uličník -> Ulice Jetřichova

 

 

Ulice Jetřichova

 

image005

 

 

 

Umístění ulice a charakter komunikace

 

 

Ulice se nachází v komerční zóně v Jenečku a vede od Floriánovy ulice východním směrem k Jenečku.

Veřejně přístupná účelová komunikace.

 

image006

 

 

 

Stručná historie ulice

 

 

Ulici postavila společnost BH Reality po roce 2005.

Pojmenována byla v lednu 2008 podle Floriána Jetřicha hraběte ze Žďáru. Florián Jetřich, vnuk Gotharda Floriána, po němž je pojmenována Floriánova ulice, koupil kolem roku 1640 Litovice, které v roce 1631 získal Kryštof Šimon z Thunu jako konfiskát od královské komory. Protože rodu už patřily Litovice, Břve i Jeneček, poprvé se tak všechny vsi tvořící dnes Hostivici staly součástí jednoho panství, tehdy zvaného červenoújezdské. Florián Jetřich byl katolík a zeť místodržícího Jaroslava Bořity z Martinic, založil v Hájku loretánskou kapli, kolem které později vznikl františkánský klášter.

 

 

 

 

Domy v ulici

 

 

Čp. 2462, 2463 a 2464

 

 

 

Stav k 31. prosinci 2023

 

 

Úvod -> Hostivický uličník -> Ulice Jetřichova

 

image003