image003

 

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK

 

Úvod -> Hostivický uličník -> Ulice Floriánova

 

 

Ulice Floriánova

 

image004

 

 

 

Umístění ulice a charakter komunikace

 

 

Ulice se nachází v komerční zóně v Jenečku a vede od ulice Čsl. armády severním směrem.

Veřejně přístupná účelová komunikace.

 

image004

 

 

 

Stručná historie ulice

 

 

Ulici postavila společnost BH Reality po roce 2005.

Pojmenována byla v prosinci 2006 podle Gotharda Floriána Žďárského ze Žďáru. Krajský hejtman Gothard Florián Žďárský ze Žďáru koupil v roce 1585 Břve, v roce 1601 Hostivici kromě některých svobodných statků a někdy v té době i Jeneček. Většina nynější Hostivice se tak poprvé stala součástí jednoho panství, které se v té době nazývalo červenoújezdské.

 

 

 

 

Domy v ulici

 

 

Čp. 2459, 2460 a 2461

 

 

 

Stav k 31. prosinci 2023

 

 

Úvod -> Hostivický uličník -> Ulice Floriánova

 

image003