image003

 

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK

 

Úvod -> Hostivický uličník -> Ulice Žižkova

 

 

 

Podrobné informace

Ikona PDF Ulice Žižkova

(prosinec 2010, 26 stran A4, 13 585 kB)

 

Umístění ulice

 

Ulice se nachází u hostivického nádraží a je ohraničena ulicemi Jiráskovou a K Nádraží

 

image007

 

Historie ulice

 

Ulice vznikla na přelomu 19. a 20. století, částečně kopíruje trasu tehdy již zrušené koněspřežní dráhy z Prahy do Lán

Pojmenována byla pravděpodobně v roce 1931 jako Štefánikova podle Milana Rastislava Štefánika (1880–1919), spolupracovníka Masaryka a Beneše podílejícího se na vzniku Československé republiky. Za druhé světové války byla přejmenována na Kubrovu. Dochovaný doklad o přejmenování  ze 17. listopadu 1939 zdůvodňuje volbu názvu ulice takto: „František Kubr, statkář v Hostivici, byl dlouholetým starostou obce a za jeho éry byla vybudována část obce, jíž uvedená ulice probíhá.“ Zřejmě mezi roky 1945 a 1950 ulice dostala jméno Jana Žižky. V srpnu 1980 se název zjednodušil na Žižkovu ulici. Název nemá vztah ke známému husitskému vojevůdci, Jan Žižka byl účastníkem komunistického odboje, který se za druhé světové války skrýval v Litovicích a po dopadení byl popraven

 image009

 

Domy v ulici

 

Čp. 121, 124, 133, 137, 138, 145, 300, 329, 336 a 385

 

Stav k 1. lednu 2017

 

 

Úvod -> Hostivický uličník -> Ulice Žižkova

 

image003