image003

 

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK

 

Úvod -> Hostivický uličník -> Ulice V Čekale

 

 

Ulice V Čekale

 

image006

 

 

 

Umístění ulice a charakter komunikace

 

 

Ulice se nachází v oblasti „v Čekale“ a je ohraničena ulicemi Sadovou a Jabloňovou.

Místní komunikace.

 

image008

 

 

 

Stručná historie ulice

 

 

Ulice vznikla při výstavbě rodinných domů ve 30. letech 20. století.

Doklady o pojmenování ulice nejsou k dispozici. Přestože se zde začalo stavět ve 30. letech 20. století, název je pravděpodobně poválečný, v seznamu z roku 1940 se ulice neobjevuje. Jméno ulice vychází z tradičního označení oblasti podle nedalekého historického rybníku zvaného Čekal.

 

image010

 

 

 

Domy v ulici

 

 

Čp. 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 372, 387, 388, 391, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 419, 423, 424 a 425

 

 

 

Stav k 31. prosinci 2023

 

 

Úvod -> Hostivický uličník -> Ulice V Čekale

 

image003