image003

 

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK

 

Úvod -> Hostivický uličník -> Ulice Prunarova

 

 

Ulice Prunarova

 

image006

 

 

 

Podrobné informace

 

 

Hostivický uličník: ulice Prunarova

Ikona PDF srpen 2010, 9 stran A4, 1 548 kB

 

 

 

Umístění ulice a charakter komunikace

 

 

Ulice se nachází na západním okraji města ve Vilové čtvrti a spojuje ulice Řehníkovu a Vodňanského

Místní komunikace.

 

image007

 

 

 

Stručná historie ulice

 

 

Ulici postavil Central Group, a. s., v letech 2003 až 2004.

Pojmenována byla v září 2003 podle významných majitelů litovické tvrze. Pražská bohatá měšťanská rodina Prunarů získala litovickou tvrz v roce 1559, kdy ji koupil od Abunda Šlika z Holíče Šebastián Prunar. Šebastiánův syn zemřel před rokem 1591 a zanechal nezletilé sirotky. Litovice zdědil Jan Jeroným Prunar (1587–1610), který se oženil s Kateřinou Užidilovou. Ta po své nevlastní matce přijala později přídomek Zákostelská z Bílejova. Jan Jeroným byl soukeník a jurista (právník) a zasedal v desetipanském soudu Starého Města pražského. Když v roce 1610 zemřel ve věku pouhých 23 let, stal se dědicem Litovic jeho jediný syn Jindřich, který se však roku 1617 utopil, snad na dvoře litovické tvrze. Tvrz připadla Kateřině, která se již v roce 1612 provdala za Jana Kutnauera ze Sonnensteinu. Za rodu Prunarů došlo na tvrzi k přestavbě, která je nazývána druhou renesanční.

 

image009

 

 

 

Domy v ulici

 

 

Čp. 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396 a 2397

 

 

 

Stav k 31. prosinci 2023

 

 

Úvod -> Hostivický uličník -> Ulice Prunarova

 

image003