image003

 

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK

 

Úvod -> Hostivický uličník -> Ulice Akátová

 

 

Ulice Akátová

 

image006

 

 

 

Podrobné informace

 

 

Hostivický uličník: ulice Akátová

Ikona PDF únor 2009, 6 stran A4, 572 kB

 

 

 

Umístění ulice a charakter komunikace

 

 

Ulice se nachází v lokalitě Sadová I postavené firmou Central Group, a. s., a je ohraničena ulicemi PlatanovouJasanovou.

 

image008

 

 

 

Stručná historie ulice

 

 

Ulici vybudoval v rámci obytného souboru Sadová I Central Group, a. s., během roku 2005.

Pojmenována byla v květnu 2005 podle trnovníku akátu a její název navazuje na pojmenování okolních ulic podle stromů.

 

image006

 

 

 

Domy v ulici

 

 

Čp. 1973, 1974, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 a 1998

 

 

 

Stav k 31. prosinci 2023

 

 

Úvod -> Hostivický uličník -> Ulice Akátová

 

image003