image003

 

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK

 

Úvod -> Hostivický uličník -> Ulice Jasanová

 

 

Ulice Jasanová

 

image006

 

 

 

Podrobné informace

 

 

Hostivický uličník: ulice Jasanová

Ikona PDF únor 2009, 12 stran A4, 1 839 kB

 

 

 

Umístění ulice a charakter komunikace

 

 

Ulice se nachází v lokalitě Sadová I postavené firmou Central Group, a. s., a je ohraničena ulicemi Platanovou a Sadovou.

Místní komunikace.

 

image008

 

 

 

Stručná historie ulice

 

 

Ulici vybudoval v rámci obytného souboru Sadová I Central Group, a. s., během roku 2005.

Pojmenována byla v květnu 2005 podle jasanu ztepilého a její název navazuje na pojmenování okolních ulic podle stromů.

 

image006

 

 

 

Domy v ulici

 

 

Čp. 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965 a 2070

 

 

 

Stav k 31. prosinci 2023

 

 

Úvod -> Hostivický uličník -> Ulice Jasanová

 

image003