image003

 

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK

 

Úvod -> Hostivický uličník -> Ulice Mírová

 

 

Ulice Mírová

 

image006

 

 

 

Podrobné informace

 

 

Hostivický uličník: ulice Mírová

Ikona PDF listopad 2010, 30 stran A4, 16 964 kB

 

 

 

Umístění ulice a charakter komunikace

 

 

Ulice se nachází v oblasti „nových Litovic“ a je ohraničena ulicemi Litovickou a Jenečskou.

Místní komunikace.

 

image008

 

 

 

Stručná historie ulice

 

 

Ulice vznikla při individuální výstavbě rodinných domů za první republiky.

Pojmenována byla v roce 1951.

 

image010

 

 

 

Domy v ulici

 

 

Čp. 726, 727, 728, 729, 730, 756, 757, 758, 759, 761, 762, 763, 765, 766, 769, 805, 813, 845, 889, 1292 a 1589

 

 

 

Zaniklá čísla popisná v ulici

 

 

Čp. 768

 

 

 

Stav k 31. prosinci 2023

 

 

Úvod -> Hostivický uličník -> Ulice Mírová

 

image003