image003

 

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK

 

Úvod -> Hostivický uličník -> Ulice Jenečská

 

 

Ulice Jenečská

 

image005

 

 

 

Umístění ulice a charakter komunikace

 

 

Ulice se nachází v oblasti „nových Litovic“ a je ohraničena ulicemi Čsl. armády a Dělnickou.

Místní komunikace.

 

image007

 

 

 

Stručná historie ulice

 

 

Ulice vznikla individuální výstavbou rodinných domů v 50. letech 20. století.

Pojmenována byla někdy po svém vzniku v 50. letech 20. století (přesnější údaj není zatím k dispozici) a od počátku nese název Jenečská podle sousední obce Jeneč (dříve Velký Jenč) a možná i podle Jenečka, který se dříve nazýval Malý Jenč.

 

image009

 

 

 

Domy v ulici

 

 

Čp. 861, 862, 873, 876, 877, 885, 886, 890, 891, 892, 893, 894, 898, 902, 909, 911, 912, 913, 914, 915, 918, 926, 939, 1587, 1608 a 1614

 

 

 

Stav k 31. prosinci 2023

 

 

Úvod -> Hostivický uličník -> Ulice Jenečská

 

image003