image003

 

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK

 

Úvod -> Hostivický uličník -> Ulice Za Zahradami

 

 

Ulice Za Zahradami

 

image006

 

 

 

Umístění ulice a charakter komunikace

 

 

Ulice se nachází v Litovicích a je ohraničena ulicemi Sportovců a V Uličce.

Místní komunikace.

 

image008

 

 

 

Stručná historie ulice

 

 

Ulici postavila Habitera, a. s., v letech 1997 až 1998.

Pojmenována byla v prosinci 1997 a její název vychází z historického pomístního názvu U panské zahrady doloženého již na mapě stabilního katastru z roku 1840, který se vztahoval na celé pole severně od tvrze až k nynější ulici Sportovců.

 

image010

 

 

 

Domy v ulici

 

 

Čp. 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424 a 1425

 

 

 

Stav k 31. prosinci 2023

 

 

Úvod -> Hostivický uličník -> Ulice Za Zahradami

 

image003