image003

 

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK

 

Úvod -> Hostivický uličník -> Ulice Lipová

 

 

Ulice Lipová

 

 

 

 

Umístění ulice a charakter komunikace

 

 

Ulice se nachází v Hostivici v oblasti V Čekale a je ohraničena ulicemi Fibichovou a Jabloňovou.

Místní komunikace.

 

image008

 

 

 

Stručná historie ulice

 

 

Ulice vznikla při individuální výstavbě rodinných domů v 70. až 80. letech 20. století. Mezi ulicemi Sadovou a Fibichovou byla prodloužena kolem roku 2000, k Okrajové ulici před rokem 2018.

Domy v této ulici byly nejprve považovány za součást sousední ulice V Čekale. Současný název byl zaveden v srpnu 1980 (v oficiálním dokumentu je ulice uvedena jako Lípová, ale za správný se považuje název Lipová).

 

image010

 

 

 

Domy v ulici

 

 

Čp. 35, 96, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 585, 586, 587, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 1170, 1230, 1249, 1338, 1342, 2065, 2066 a 2067

Če. 35

 

 

 

Stav k 31. prosinci 2023

 

 

Úvod -> Hostivický uličník -> Ulice Lipová

 

image003