image003

 

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK

 

Úvod -> Hostivický uličník -> Ulice Na Samotě

 

 

Ulice Na Samotě

 

image005

 

 

 

Podrobné informace

 

 

Hostivický uličník: ulice Na Samotě

Ikona PDF červen 2008, 9 stran A4, 2 100 kB

 

 

 

Umístění ulice a charakter komunikace

 

 

Ulice se nachází v Jenečku, začíná v křižovatce s ulicemi Družstevní, Novotného a 9. května, přechází přes železniční trať Hostivice – Kladno a pokračuje severozápadním směrem do polí. Dům před železničním přejezdem je však zařazen do Družstevní ulice.

Místní komunikace.

 

image005

 

 

 

Stručná historie ulice

 

 

Polní cesta v trase ulice Na Samotě (která je vlastně dosud polní cestou) je doložena již v mapě 1. vojenského mapování z 18. století, jediný dům zde byl postaven v roce 1931. V Hostivickém uličníku je k této ulici přiřazena i samota drážního domku.

Pojmenována byla asi v roce 1951.

image005

 

 

 

Domy v ulici

 

 

Čp. 967 a 1029

 

 

 

Stav k 31. prosinci 2023

 

 

Úvod -> Hostivický uličník -> Ulice Na Samotě

 

image003