image003

 

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK

 

Úvod -> Hostivický uličník -> Ulice U Potoka

 

 

Ulice U Potoka

 

image004

 

 

 

Umístění ulice a charakter komunikace

 

 

Ulice se nachází u Litovického potoka a je ohraničena ulicemi Pionýrů a Čížkovou.

Místní komunikace.

 

image005

 

 

 

Stručná historie ulice

 

 

Ulice vznikla novou výstavbou ve druhé polovině 90. let 20. století.

Název se používal od vzniku ulice, oficiálně schválen byl však až v květnu 2010.

 

 

 

Domy v ulici

 

 

Čp. 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1283, 1286, 1291, 1617, 2473, 2474 a 2475

 

 

 

Stav k 31. prosinci 2023

 

 

Úvod -> Hostivický uličník -> Ulice U Potoka

 

image003