image003

 

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK

 

Úvod -> Hostivický uličník -> Ulice Čížkova

 

 

Ulice Čížkova

 

image005

 

 

 

Umístění ulice a charakter komunikace

 

 

Ulice se nachází západně od hostivického stadionu a tvoří tvar E. Ze severu je ohraničena Litovickou ulicí. Krajní ramena písmene E jsou slepá a prostřední rameno končí křižovatkou se Spojovací ulicí. Z jihu ulice končí křižovatkou s ulicí Pod Stadionem a mostem do Kopretinové ulice.

Místní komunikace.

 

image007

 

 

 

Stručná historie ulice

 

 

Ulice vznikla na přelomu 80. a 90. let 20. století, k Litovické ulici byla prodloužena až kolem roku 2000.

Pojmenována byla v roce 1992 podle Josefa Čížka, který v místech nynější ulice míval zahradnictví.

 

 image009

 

 

 

Domy v ulici

 

 

Čp. 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1248, 1278, 1285 a 2480

 

 

 

Stav k 31. prosinci 2023

 

 

Úvod -> Hostivický uličník -> Ulice Čížkova

 

image003