image003

 

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK

 

Úvod -> Hostivický uličník -> Ulice Nad Jenečkem

 

 

Ulice Nad Jenečkem

 

 

 

 

Umístění ulice a charakter komunikace

 

 

Ulice se nachází v Jenečku a vede od ulice Novotného na sever přes železniční přejezd do polí.

Místní komunikace.

 

image006

 

 

 

Stručná historie ulice

 

 

Ulice vznikla výstavbou několika domů v polích u polní cesty, jejíž pokračování již zaniklo.

O vzniku pojmenování ulice není nic známo.

 

image008

 

 

 

Domy v ulici

 

 

Čp. 895 (dříve 91), 309 a 344

 

 

 

Stav k 31. prosinci 2023

 

 

Úvod -> Hostivický uličník -> Ulice Nad Jenečkem

 

image003