image003

 

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK

 

Úvod -> Hostivický uličník -> Ulice Krátká

 

 

Ulice Krátká

 

 

 

 

Umístění ulice a charakter komunikace

 

 

Ulice se nachází v Jenečku, od ulice Čsl. armády vede severním směrem a je slepá.

Místní komunikace.

 

image007

 

 

 

Stručná historie ulice

 

 

Ulice vznikla individuální výstavbou rodinných domů od 30. let 20. století.

 Pojmenována byla v blíže neznámé době, snad v roce 1951.

 

image009

 

 

 

Domy v ulici

 

 

Čp. 1014, 1015, 1016, 1017, 1019, 1020, 1022, 1024, 1065, 1140, 1287 a 1661

 

 

 

Stav k 31. prosinci 2023

 

 

Úvod -> Hostivický uličník -> Ulice Krátká

 

image003