image003

 

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK

 

Úvod -> Hostivický uličník -> Ulice U Lindbetonky

 

 

Ulice U Lindbetonky

 

 

 

 

Umístění ulice a charakter komunikace

 

 

Ulice se nachází v lokalitě proti STS a je ohraničena ulicemi Sportovců a Valovskou.

Veřejně přístupná účelová komunikace.

 

image004

 

 

 

Stručná historie ulice

 

 

Parcelace bývalého pole byla schválena v roce 2000, stavební činnost začala až o několik let později. Všechny pozemky dosud nejsou zastavěny.

Pojmenována byla v květnu 2005 a název připomíná tradiční pojmenování areálu STS jako Lindbetonka, protože se zde na sklonku 1. republiky vyráběly podle patentu švédského inženýra Lindmana tvárnice lehčeného betonu, tzv. lindbetonu.

 

image004

 

 

 

Domy v ulici

 

 

Čp. 1636, 1637, 1640 a 1641

 

 

 

Stav k 31. prosinci 2023

 

 

Úvod -> Hostivický uličník -> Ulice U Lindbetonky

 

image003