HOSTIVICKÝ ULIČNÍK

 

Úvod -> Hostivický uličník -> Majitelé domů 1840

 

Starší seznam ­– Novější seznam

 

 

Seznam majitelů domů v roce 1840

podle stabilního katastru

 

V následujících přehledech majitelů domů nejsou rozlišována opakovaně použitá čísla popisná – údaje nelze automaticky přenášet na současné domy!

 

Katastrální obec (katastrální území) HOSTIVICE

HOSTIVICE

 

 

Číslo popisné

Majitel

1

Jan Kubeš, rolník

2

Josef Kubásek, rolník

3

Josef Škvor, rolník

4

František Kozák, rolník

5

Farnost

6

Tomáš Levák, domkář

7

Antonín Neumann, domkář

8

František Černý, domkář

9

Jan Stádník, rolník

10

Josef Čermák, rolník

11

Antonín Tůma, rolník

12

František Novotný, domkář

13

Leopold II. velkovévoda Toskánský
jako majitel panství Tachlovice

pozn.: areál zámku

14

Leopold II. velkovévoda Toskánský
jako majitel panství Tachlovice

pozn.: špýchar

15

Leopold II. velkovévoda Toskánský
jako majitel panství Tachlovice

pozn.: obydlí zahradníka v zámecké zahradě

16

Leopold II. velkovévoda Toskánský
jako majitel panství Tachlovice

pozn.: dům u bývalého ovčína (kravína)

17

Jan Brož, panský šenkýř

18

Jan Náprstek, rolník

19

Josef Šafařík, rolník

20

Josef Trýb, rolník

21

Josef Šafařík, rolník

22

Josef Šafařík, domkář

23

Václav Horešovský, domkář

24

Václav Jelínek, rolník

25

Josef Bartoš, rolník

26

František Sobotka, domkář

27

Obec Hostivice

pozn.: obecní pastouška

28

Tomáš Šafařík, rolník

29

Magdalena Maršíková, domkář

30

František Zábranský, domkář

31

Jan Veselý, domkář

32

Jan Romann, domkář

33

Jan Šafařík, domkář

34

Anna Jelínková, domkář

35

Matyáš Schon, domkář

36

Petr Kníže, domkář

37

Antonín Chalupa, domkář

38

Antonín Kácl, domkář

39

Matyáš Arnold, domkář

40

Jakub Hanzlík, domkář

41

Jan Škvor, domkář

42

Petr Seidl, domkář

43

Jan Mach, domkář

44

František Mls, domkář

45

Matyáš Novotný, domkář

46

Prokop Hauer, domkář

47

František Čermák, domkář

48

Kristián Smrčka, domkář

49

Ignác Dufek, domkář

50

Josef Zábranský, rolník

51

Václav Rokos, panský mlynář

pozn.: Peterkův mlýn

52

Tomáš Podzemský, domkář

53

Josef Sosna, domkář

54

Josef Mrázek (Mráček?), domkář

55

Jan Materna, domkář

56

František Bezděk, domkář

57

Martin Vlasák, domkář

58

Václav Jiras, rolník

59

Školní budova

60

Filip Prtník, domkář

61

Tomáš Staněk, domkář

62

František Škvor, domkář

63

Václav Nový, domkář

64

František Kácl, domkář

65

Václav Veselý, domkář

66

Jan Veselý, domkář

67

Jan Hönig, domkář

68

Václav Čermák, domkář

69

Jan Petříček, domkář

70

Josef Hoch, domkář

71

František Veselý, domkář

72

František Náprstek, domkář

73

Margareta Svobodová, domkář

74

Václav Pachmann, domkář

75

Václav Smrčka, domkář

76

Josef Škvor, domkář

77

Antonín Svoboda, domkář

78

František Konopa, domkář

 

MALÝ JENČ (JENEČEK) – hostivická část

Přepočet těchto čísel na nová čísla popisná 170 až 181 je uveden v úvodních kapitolách Hostivického uličníku

 

 

Číslo popisné

Majitel

12

Leopold II. velkovévoda Toskánský
jako majitel panství Tachlovice

pozn.: bývalá tzv. Kolonka

15

Martin Rochus, domkář

16

Matyáš Zelenka, domkář

17

Magdalena Zelenková, domkář

18

Josef Barášek, domkář

19

Jan Císař, domkář

20

Václav Hoch, domkář

21

Marie Wolfová, domkář

22

Tomáš Soukup, domkář

 

 

Katastrální obec (katastrální území) LITOVICE

LITOVICE

Při zavedení jednotné číselné řady v roce 1980 bylo k litovickým číslům popisným přičteno číslo 620

 

 

Číslo popisné

Majitel

1

František Nejedlý, domkář

2

Václav Douša, domkář

3

Josef Chalupa, domkář

4

Václav Fiedler, rolník

5

Jan Trnka, rolník

6

Leopold II. velkovévoda Toskánský
jako majitel panství Tachlovice

7

Leopold II. velkovévoda Toskánský
jako majitel panství Tachlovice

pozn.: areál tvrze

8

Leopold II. velkovévoda Toskánský
jako majitel panství Tachlovice

pozn.: dům v areálu tvrze

9

Leopold II. velkovévoda Toskánský
jako majitel panství Tachlovice

pozn.: dům v areálu tvrze

10

Václav Vlček, rolník

11

Jiří Hampejz, rolník

12

Josef Koutný, rolník

13

Rozalie Krausová, rolník

14

František Bumba, rolník

15

Josef Procházka, rolník

16

Jan Kácl, domkář

17

Jakub Procházka, domkář

18

Obec Litovice

pozn.: obecní pastouška

19

Josef Pech, domkář

20

František Kopřiva, domkář

21

Alžběta Bošková, domkář

22

František Bubla, domkář

23

Marie Wolfová, domkář

24

Josef Svoboda, domkář

25

Josef Zelenka, domkář

26

Václav Formánek, domkář

27

Kateřina Wolfová, domkář

28

František Mölzer, domkář

29

Petr Kopejtko, domkář

30

Jakub Vlček, domkář

31

Jan Bubla, domkář

32

Barbora Šturzová, domkář

33

Josef Staněk, domkář

34

Jan Hokův, domkář

35

Josef Hoch, domkář

36

Jan Novotný, rolník

37

Václav Herda, panský mlynář

38

František Vlček, domkář

39

Josef Vlček, rolník

40

František Špaček, rolník

41

Josef Sobotka, rolník

 

BŘVE

Při zavedení jednotné číselné řady v roce 1980 bylo k břevským číslům popisným přičteno číslo 1066

 

 

Číslo popisné

Majitel

1

Václav Novotný, rolník

2

Jiří Šimáček, rolník

3

Leopold II. velkovévoda Toskánský
jako majitel panství Tachlovice

4

Leopold II. velkovévoda Toskánský
jako majitel panství Tachlovice

5

František Ptáček, rolník/domkář

6

Antonín Budič, domkář

7

Jan Šejna, domkář

8

Jan Hollas, domkář

9

Matyáš Kácl, rolník

10

Marie Mlsová, domkář

11

Václav Svoboda, domkář

12

Marie Zábranská, domkář

13

František Foubík, domkář

14

František Vlček, domkář z Litovic čp. 38

15

Antonín Dusík, domkář

16

Matyáš Vlček, domkář

17

Simon Osvald, domkář

18

Václav Kácl, domkář

19

Leopold II. velkovévoda Toskánský
jako majitel panství Tachlovice

pozn.: cihelna

20

Josef Chalupa, domkář z Litovic čp. 3

21

Marie Chalupová, domkář

22

Václav Romann, domkář

23

František Šafránek, domkář

24

František Pokorný, domkář

25

Matyáš Seidl, domkář

 

MALÝ JENČ (JENEČEK) – litovická část

Při zavedení jednotné číselné řady v roce 1980 bylo k číslům popisným v litovické části Jenečka přičteno číslo 943

 

 

Číslo popisné

Majitel

1

Václav Zábranský, rolník

2

Karel Neumann, domkář

3

Jiří Jelínek, domkář

4

Matyáš Fršlínek, domkář

5

František Horák, domkář

6

František Zábranský, rolník

7

Obec Malý Jenč

pozn.: obecní pastouška

8

Jan Tomek, rolník

9

Jakub Šafařík, domkář

10

Magdalena Wiesnerová, domkář

11

Antonín Klatovský, rolník

13

Jan Náprstek, rolník

14

Josef Švancara, panský hostinský

23

František Jabůrek, domkář

 

 

 

Pramen

Národní archiv, fond Stabilní katastr, sign. RAK 114 (k. ú. Hostivice) a RAK 196 (k. ú. Litovice)

 

 

Starší seznam ­– Novější seznam

 

Úvod -> Hostivický uličník -> Majitelé domů 1840