HOSTIVICKÝ ULIČNÍK

 

Úvod -> Hostivický uličník -> Majitelé domů 1785

 

Starší seznam ­– Novější seznam

 

 

Seznam majitelů domů v roce 1785

podle josefského katastru

 

V následujících přehledech majitelů domů nejsou rozlišována opakovaně použitá čísla popisná – údaje nelze automaticky přenášet na současné domy!

 

Dani podle josefského katastru podléhaly pouze zemědělské pozemky včetně zahrad. Ve fasních knihách proto nejsou uvedeni majitelé, kteří vlastnili pouze nezdaněný dům bez pozemků.

 

Katastrální obec (katastrální území) HOSTIVICE

HOSTIVICE

 

 

Číslo popisné

Majitel

1

Josef Strach

2

Martin Smrčka

3

Jan Škvor

4

Matěj Pachman

5

farní dům

6

Anton Pech

7

Theobald Bok

8

Jan Fridrich

9

Franz Šafařík

10

Jakub Novotný

11

Josef Novotný

12

13

panský dvůr

14

15

16

17

Jan Brož

18

Jan Dejmek

19

Josef Šafařík

20

Vojtěch Mařík

21

Matěj Šafařík

22

23

24

Ondřej Jelínek

25

Jakub Smrčka

26

Josef Mařík

27

28

Matěj Šafařík

29

30

31

32

33

34

35

36

Tomáš Fidelmann

37

Jiří Langer

38

39

40

41

42

Antonín Trýb

43

Jakub Svoboda

44

Franz Čermák

45

Jiřík Heyduk

46

47

48

49

Franz Dufek

50

Václav Šafařík

51

Josef Šenpek

52

Jiří Sobotka

 

MALÝ JENČ (JENEČEK)

 

 

Číslo popisné

Majitel

1

Tomáš Náprstek

2

Josef Klatovský

3

Jiří Zábranský

4

Josef Fršlínek

5

Tomáš Chalupa

6

Jakub Zábranský

7

obecní pastouška

8

Václav Náprstek

9

Ondřej Ekštein

10

11

Jan Klatovský

12

13

Josef Zábranský

 

Katastrální obec (katastrální území) LITOVICE

LITOVICE

Při zavedení jednotné číselné řady v roce 1980 bylo k litovickým číslům popisným přičteno číslo 620

 

 

Číslo popisné

Majitel

1

Jiří Šafařík

2

3

Hynek Hofmann

4

Jan Chalupa

5

Jakub Trnka

6

7

panský dvůr

8

Jakub Linhart

9

panský sádka

10

Josef Vlček

11

Jan Osvald

12

Jan Jirotka

13

Václav Klatovský

14

Tomáš Šafránek

15

František Šafránek

16

Jan Kácl

17

Jan Procházka

18

obecní pastouška

19

Mařena Baštová

20

Martin Novotný

21

Franz Kácl

22

Franz Bubla

23

Martin Wolf

24

Jakub Klatovský

25

Jakub Málek

26

Josef Šafránek

27

Tomáš Wolf

28

Barbora Průšová

29

Tomáš Wild

30

Mařena …obrubová

31

Anna Zveklová

32

Bartoloměj Pokorný

33

Václav Janda

34

Václav Kolařík
pozn.: ve fasní knize chybně uvedeno čp. 4

35

Kateřina Haklová

36

Franz Novotný

37

Jakub Nejedlý

 

BŘVE

Při zavedení jednotné číselné řady v roce 1980 bylo k břevským číslům popisným přičteno číslo 1066

 

 

Číslo popisné

Majitel

1

Tomáš Volf

2

Josef Hanzlík

3

Franz Zrotek

4

panský ovčín

5

Adam Vitovský

6

Jan Bartoš

7

Jann Moserr (Mosner?)

8

Josef Hollas

9

Martin Kácel

10

Vojtěch Vyšín

11

Alžběta Hlaváčková

12

Matěj Černý

13

Jakub Kácel

 

 

Pramen

Národní archiv, fond Josefský katastr, inv. č. 5648 (k. ú. Hostivice) a 5644 (k. ú. Litovice)

 

 

Starší seznam ­– Novější seznam

 

Úvod -> Hostivický uličník -> Majitelé domů 1785