HOSTIVICKÝ ULIČNÍK

 

Úvod -> Hostivický uličník -> Majitelé domů 1654 a 1715

 

Starší seznam ­– Novější seznam

 

 

Seznam majitelů domů v roce 1654 a 1715

podle tereziánského katastru

 

V následujících přehledech nejsou domy řazeny podle současných čísel popisných, ale podle pořadových čísel, pod kterými jsou evidovány ve fasní knize tereziánského katastru! Převod na současná čísla popisná je uveden pouze u několika málo domů, kde tento údaj jednoznačně vyplývá z dostupných podkladů.

Text fasní knihy je psán velmi slabým písmem, některé údaje jsou již zcela nečitelné. Závorka vyznačuje údaje doplněné při přepisu. Jména jsou uvedena podle současného pravopisu, v originále je například majitel 4. hostivického statku psán jako Wogtiech Ptatschnik

 

HOSTIVICE

 

 

Pořadové číslo

Majitel v roce 1654

Majitel v roce 1715

1

Jan Škvor

Pavel Dvořák

2

Mikulášovská (chalupa)

Matěj Venclávek

3

ova (chalupa)

Karel Škvor

4

T…kovská (chalupa)

Vojtěch Ptáčník

5

Johann Bašta

Jiří Škvor

6

Kulhavého (grunt či chalupa)

Matěj Šafařík

7

Koblova (Kozlova?) kovárna

Mikuláš S…ott

8

kšova (chalupa)

Matěj Hošek

9

Daniel Štírek

Johann Kozel

10

Matěj Šafařík a Anna Zápotocká

Jakub Dejmek

11

Johann Czimerman

Pavel Mařík

12

Jiří Zelenka a Pavel Švehla

Andres Jelínek

13

Urban Smolík

Johann Huda

14

Matěj Koza

Barion Smrčka

15

Václav Petrka (Peterka)

 

 

LITOVICE

 

 

Pořadové číslo

Majitel v roce 1654

Majitel v roce 1715

1

Jan Novák

Johann Jára

2

Jiří Šmíd

Johann Vochlipka

3

Anna Mrázková

Matěj Es

4

Burian Pinkava (Pěnkava)

Simon Hruška

5

Jan Vlček

Jan Vlček

6

Kolařovská (chalupa)

Johann Procházka

7

Jirovský (grunt)

Jakub Bledý

8

Jan Ender

Martin Jára

9

Jiří Ovčák

Mates Sobotka

10

­–

Gemein Wesen (obecní zboží)
pozn.: nejspíše pastouška

 

 

BŘVE

 

 

Pořadové číslo

Majitel v roce 1654

Majitel v roce 1715

1

Jan Kozák

Tomáš Kozák

2

Matěj Kržmář (Krčmář?)

Jakub Král

3

Matěj Hošek

Martin Hanzlík

 

 

MALÝ JENČ

 

 

Pořadové číslo

Majitel v roce 1654

Majitel v roce 1715

1

Jan Kamba

Tomáš Zábranský

2

Jiřík Popla

Havel Vondra

3

Kryštof Nedbal

Johann Náprstek

 

Pramen

Národní archiv, fond Tereziánský katastr, fasní kniha pro panství Tachlovice

 

 

Starší seznam ­– Novější seznam

 

Úvod -> Hostivický uličník -> Majitelé domů 1654 a 1715