image003

 

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK

 

Úvod -> Hostivický uličník -> Ulice Okružní

 

 

Ulice Okružní

 

image006

 

 

 

Umístění ulice a charakter komunikace

 

 

Ulice se nachází v Hostivici v oblasti zvané Nouzov, vede souběžně s železniční tratí Hostivice – Praha-Smíchov a je ohraničena ulicemi Čsl. armádyBroulovou.

Místní komunikace.

 

image008

 

 

 

Stručná historie ulice

 

 

Ulice vznikla při výstavbě Nouzova za první republiky.

Pojmenována byla pravděpodobně v roce 1931.

 

image010

 

 

 

Domy v ulici

 

 

Čp. 231, 238, 239, 241, 249, 250, 251, 252, 262, 264, 322, 330 a 487

 

 

 

Stav k 31. prosinci 2023

 

 

Úvod -> Hostivický uličník -> Ulice Okružní

 

image003