image003

 

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK

 

Úvod -> Hostivický uličník -> Ulice K Dálnici

 

 

Ulice K Dálnici

 

image005

 

 

 

Podrobné informace

 

 

Hostivický uličník: ulice K Dálnici

Ikona PDF prosinec 2010, 7 stran A4, 982 kB

 

 

 

Umístění ulice a charakter komunikace

 

 

Ulice se nachází k průmyslové zóně SEGRO park (dříve Tulipán park) mezi Palouky a Hostivicí a vede od ulice Čsl. armády (staré karlovarské silnice) severním směrem podjezdem pod železniční tratí Praha – Kladno a končí v křižovatce s ulicí U Dálnice, což je křižovatka s dálnicí D6.

Veřejně přístupná účelová komunikace, měla by se z ní stát silnice III. třídy.

Provoz autobusových linek bez zastávky v této ulici.

 

image006

 

 

 

Stručná historie ulice

 

 

Ulici vybudovala společnost SEGRO při výstavbě skladového areálu SEGRO park (dříve Tulipán park), k ulici U Dálnice byla prodloužena vybudováním podjezdu pod železniční tratí Praha – Kladno v roce 2014.

Pojmenována byla v lednu 2008 a její název připomíná, že jde o spojku mezi starou karlovarskou silnicídálnicí D6.

 

 

 

 

Domy v ulici

 

 

Čp. 1390 a 1394

 

 

 

Stav k 31. prosinci 2023

 

 

Úvod -> Hostivický uličník -> Ulice K Dálnici

 

image003